Now showing items 1-1 of 1

    • Bir petrol sondaj sahasının anket yöntemiyle risk değerlendirmesi 

      Ekinci, Yunus (İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
      Sondaj sektörü çalışma koşulları nedeni ile birçok tehlikeyi içermektedir. Dolayısıyla sondaj sahalarında tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için mutlaka detaylı risk analizlerinin yapılması ...