Now showing items 1-1 of 1

    • Doğu Akdeniz bölgesinin rüzgar enerji potansiyelinin incelenmesi 

      Peker, Fatih (İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
      Türkiye’nin yüksek enerji ihtiyacı ve bu enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan sağlamaya çalışması, son yıllarda ülkenin enerji politikalarını yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Türkiye ...