Now showing items 1-1 of 1

    • Kavramsal bir değerlendirme: Agro-turizm 

      Çömelekli, Tuğba (İskenderun Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Seyahat İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2021)
      Bu çalışma, agro-turizm kavramının tam olarak neyi karşıladığını tespit etmeyi ve kavram karmaşasını çözümleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaca ulaşabilmek için daha önce bu tür yapılmış çalışmalarda kullanılmış olan ...