Now showing items 1-2 of 2

  • Klasik zaman serisi yöntemleri ile konteyner elleçleme tahmini 

   Akkan, Banu (İskenderun Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023)
   Bu çalışmada Türkiye’deki bütün limanlarda gerçekleşen ortalama konteyner elleçleme miktarının öngörüsü yapılmıştır. Konteyner elleçleme hacimlerinin öngörüsü, konteyner akışındaki planlamanın yapılmasını sağlayacak ve ...
  • Klasik Zaman Serisi Yöntemleri İle Konteyner Elleçleme Tahmini 

   Akkan, Banu; Çalışır, Vahit (Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 2022)
   Küresel rekabet ortamında ticaret hacmindeki artış ülkelerin ekonomik girdilerinin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Ulusal ya da uluslararası ticarette rakiplerden öne çıkmanın farklı birçok yolu olsa bile asıl ...