Now showing items 1-1 of 1

    • Yük taşımacılığında optimizasyon tekniklerinin karşılaştırılması 

      Gündoğdu, Haydar (İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
      Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık % 90’nı diğer taşımacılık sistemleri ile karşılaştırıldığında daha düşük altyapı maliyetlerine sahip karayolları taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde son ...