Now showing items 1-1 of 1

    • T-kesitli temellerin sonlu elemanlar yöntemiyle sayısal analizi 

      Kahraman, Orhan (İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017)
      Bu tez çalışmasında, kum zemine oturan T-kesitli yüzeysel temellerin taşıma gücü sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal analizlerde sonlu elemanlar yöntemine dayanan iki boyutlu Plaxis 2D sayısal analiz programı kullanılmıştır. ...