Now showing items 1-1 of 1

    • Ulaştırma sistemlerinde enerji analizi parametrelerinin tahmin edilmesi 

      Sakin, Rukiye (İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
      Türkiye’nin enerji tüketim değerleri yük ve yolcu olarak ayrılmamaktadır. Bu sebeple Kanada’nın enerji tüketim değerlerinden faydalanılarak yük ve yolcu ayrım katsayıları bulunmaktadır. Bu katsayılar yardımıyla Türkiye ...