Now showing items 1-1 of 1

    • Akışkan-yapı etkileşimi problemlerinin deneysel ve sayısal incelenmesi 

      Yılmaz, Ada (İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
      Akışkan-Yapı Etkileşimi (FSI) birçok mühendislik uygulamasında karşılaşılan yaygın bir mühendislik problemidir. Bünyelerinde barındırdıkları non-lineerite ve çoklu fizik olgusu nedeniyle, bu alandaki deneysel ve sayısal ...