Show simple item record

dc.contributor.authorGökçe, Fikret
dc.contributor.authorSunar, Halil
dc.contributor.authorBabat, Duygu
dc.contributor.authorGökçe, Hasanen_US
dc.date.accessioned2020-05-24T13:56:59Z
dc.date.available2020-05-24T13:56:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGökçe, F., Sunar, H., Babat, D., Gökçe, H. (2018). Geçmişten Günümüze Farklı Bir Lezzet: Hatay Ceviz Reçeli (Tatlısı). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 890-899. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.339en_US
dc.identifier.issn2147-8775
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21325/jotags.2018.339
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFeU1UTXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1003
dc.description.abstractHer toplumun kendine özgü mutfak kültürü bulunmaktadır. Mutfak kültürünün oluşmasında doğal çevre ve geçmiş medeniyetler ile etkileşim etkili olmaktadır. Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Hatay’da, tarihi gibi mutfak kültürü de oldukça zengindir. Hatay 2017 yılında yaklaşık olarak 600 farklı lezzet ile “UNESCO Gastronomi Şehri” olarak seçilmiştir. Bu lezzetlerden biri olan ceviz reçeli (tatlısı) bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, günümüzde yaşayan bu kültürel ve geleneksel lezzetin bilimsel olarak kayıt altına alınıp gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Araştırma yöntemi olarak; katılımcı gözlem ve mülakat kullanılmıştır. Gerçeğe ulaşmayı, nesneler arasındaki ilişkiler yoluyla amaçlayan bir yaklaşımla, bu lezzetin yapılışında uygulanan farklı metotlar analiz edilmiştir. Bu amaçla, ceviz reçelinin (tatlısı) üretiminin yapıldığı köylerdeki bayanlar, üretim sırasında gözlemlenerek yapım süreçleri kayıt altına alınmıştır. Diğer taraftan bu ürünlerin köylerde satışını yapan kişilerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; lezzeti, yapılışı esnasındaki bağıntıları, lezzetin kökeni, gelişimi, etkileşimi ve üretim süreçleri gibi üretimde etkili olan etkenler dikkate alındığında yöreye has orijinal bir lezzet olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Hatay’da ceviz reçelinin (tatlısı) sürdürülebilirliğinin sağlanması ve turizm amaçlı kullanımı ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractEvery culture has its own unique culinary culture. This culinary in a way that reflects the nation's national characteristics. In addition to its historical and cultural richness, Hatay is also proud of its natural beauties. Hatay was selected as "UNESCO Gastronomy City" with approximately 600 different flavors in 2017. One of these delicacies is the walnut jam (dessert) which is the subject of this study.The aim of the study, these cultural and traditional taste of living today scientifically is to examine and draw attention to the importance. The aim of the study is to ensure scientifically record this cultural and traditional flavor of today and transmitted to future generations. Participant observation and interview were used as a research method. Different approaches to the construction of this taste have been analyzed with an approach aimed at reaching reality through relationships among objects. For this purpose, the ladies in the villages where the production of walnut jam (dessert) was made were observed during the production and the construction processes were recorded. On the other hand, interviews were conducted with those who sold these products in the villages. As a result; it has been determined that it is an authentic flavor of the locality when considering the factors affecting production such as taste, relevance during construction, rooting of taste, development, interaction and production processes. Furthermore, recommendations were made for the sustainability of walnut jam (dessert) and its use for tourism purposes in Hatay.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.21325/jotags.2018.339en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectCeviz reçeli/tatlısıen_US
dc.subjectGastronomien_US
dc.subjectHatay mutfağıen_US
dc.titleGeçmişten Günümüze Farklı Bir Lezzet: Hatay Ceviz Reçeli (Tatlısı)en_US
dc.title.alternativeFrom Past To Present A Different Taste: Walnut Jam-Desserten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesi -- Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7101-1872en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5131-4056en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage890en_US
dc.identifier.endpage899en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorGökçe, Fikreten_US
dc.contributor.isteauthorSunar, Halilen_US
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record