Show simple item record

dc.contributor.authorErgüden, Deniz
dc.contributor.authorGürlek, Mevlüt
dc.contributor.authorTuran, Cemal
dc.date.accessioned2020-05-24T13:57:00Z
dc.date.available2020-05-24T13:57:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationErgüden, D., Gürlek, M., Turan, C., (2018). Türkiye’nin Güney Kıyılarında Dağılım Gösteren Yabancı Balık (Hint Pasifik ve Atlantik Kökenli) Faunasındaki Yeni Gelişmeler. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(4), 818-836. https://doi.org/10.29130/dubited.379937en_US
dc.identifier.issn2148-2446
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJeE1qZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1005
dc.description.abstractSon yıllarda Akdeniz’in denizel biyoçeşitliliği hızlı bir değişim göstermektedir. Özellikle bu değişimdenTürkiye’nin güneyinde bulunan Akdeniz kıyıları büyük ölüde etkilenmektedir. Akdeniz'in biyoçeşitlilikteki hızlıdeğişim, Hint-Pasifik ve Atlantik kökenli yabancı türlerin girişi ile artış göstermektedir. 2017 yılı itibariyleTürkiye’nin güneyindeki Akdeniz kıyılarında bulunan yabancı türlerin sayısı Hint Pasifik kökenli toplam 44familyaya dâhil 72 tür ve Atlantik kökenli 8 familyaya ait 8 tür olmak üzere toplam 80’e ulamıştır. Bu 80yabancı balık türü toplamda 47 familya ile temsil edilmektedir. Bu yabancı balık türleri Türkiye’nin güneyindebulunan kuzeydoğu Akdeniz kıyılarındaki İskenderun ve Mersin Körfezleri’nde populasyonlar oluşturmaktadır.İskenderun ve Mersin Körfezleri’nde 42 familyaya ait 69 tür ve Antalya Körfezi’nde 34 familyaya ait 52 türbulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin güney sahillerini çevreleyen kuzeydoğu Akdeniz kıyılarındakiİskenderun, Mersin ve Antalya Körfezleri’ne özel vurgu yapılarak, Körfzeler de dağılım gösteren yabancı balıkfaunasının mevcut dağılımları yeniden gözden geçirilmiş ve güncel durumları belirlenmiştir. Burada verilenbilgiler, Akdeniz'deki yabancı balıkların izleme çalışmaları için değerli bir katkı sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn recent years, marine biodiversity of the Mediterranean has gone through a rapid change. For example,Mediterranean coasts of southern Turkey are affected a great deal by this change. Rapid change in thebiodiversity of the Mediterranean has been enhanced with the entrance of alien species from two sources; IndoPacific and Atlantic origin. By 2017, the number of Alien species established populations in the Mediterraneancoast of southern Turkey has reached to 80 of which 72 belonging to 44 families is originally from Indo-Pacificand 8 belonging to 8 families is originally from Atlantic. These 80 species represent 47 families in total. These alien fish species established populations in İskenderun Bay, Mersin Bay and Antalya Bay in the northeasternMediterranean corresponding to southern coasts of Turkey. Iskenderun Bay and Mersin Bay shelters 69 alienspecies belonging to 42 families, and 52 species belonging to 34 families inhabit in Antalya Bay. This studyrevised and determined the current status of alien fish fauna occupying northeastern Mediterranean, surroundingsouthern coast of Turkey with a special emphasis on Iskenderun, Mersin and Antalya Bays. The informationprovided here is in valuable contribution for the monitoring studies of the alien fish in the Mediterranean.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectAkdenizen_US
dc.subjectYabancı balık türlerien_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectMediterranean seaen_US
dc.subjectAlien speciesen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’nin Güney Kıyılarında Dağılım Gösteren Yabancı Balık (Hint Pasifik ve Atlantik Kökenli) Faunasındaki Yeni Gelişmeleren_US
dc.title.alternativeCurrent Status of Alien Fish Fauna with Indo-Pacific and Atlantic Origin Distributed at the South Coast of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDüzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi -- Deniz Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage818en_US
dc.identifier.endpage836en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorErgüden, Denizen_US
dc.contributor.isteauthorGürlek, Mevlüten_US
dc.contributor.isteauthorTuran, Cemalen_US
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record