Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Hasan
dc.contributor.authorYapıcı, Rafet
dc.date.accessioned2020-05-24T13:57:04Z
dc.date.available2020-05-24T13:57:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÇınar, H., Yapıcı, R., (2018). Yeni Bir Yüksek Hızlı Kalp Destek Pompasının Sayısal ve Deneysel Analizi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi , 6 (1) , 38-54. https://doi.org/10.15317/Scitech.2018.114en_US
dc.identifier.issn2147-9364
dc.identifier.issn2147-9364
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15317/Scitech.2018.114
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJNE1EazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1026
dc.description.abstractSol ventriküler destek cihazları kalp yetmezliğine sahip hastalarda kullanılmaktadır. Rotodinamikkan pompalarının santrifüj, eksenel ve karışık akışlı olmak üzere üç tipi vardır. Eksenel akışlı kanpompaları yüksek hızlı fakat küçük çaplı pompalardır.Bu çalışmada, tasarlanan karışık akışlı (yarı eksenel) bir kan pompasının Hesaplamalı AkışkanlarDinamiği (HAD) yazılımıyla pompa karakteristiklerinin belirlenmesi ve bu karakteristiklerin deneyselolarak doğrulaması yapıldı. Pompanın tasarım noktası için 10000 dev/dak dönme hızı, 5 L/dak debi ve100 mm-Hg basınç farkı değerleri seçildi. Pompa çarkı ve difüzörünün tasarımında pompa tasarım vekatı modelleme programları kullanıldı. Belirtilen tasarım verilerine göre katı modeli oluşturulanpompanın ANSYS Fluent programı ile simülasyonu yapıldı ve ilk tasarım değerlerinin sağlamasıyapıldı. Debiye bağlı olarak basınç farkı, tork, cidar kayma gerilmesi ve hidrolik verim HAD yoluylahesaplandı. Ayrıca bu çalışmada pompa çarkını tahrik eden milin, emme hattında ve basma hattındaolduğu durumlar için ayrı ayrı HAD yazılımı ile pompa performansı belirlendi. HAD ile optimizasyonçalışmalarından sonra çarkın ve difüzörün nihai katı modelleri oluşturuldu. Bu iki elemanın prototipi,lazer sinterleme teknolojisi ile üretildi. Pompa gövdesi alüminyum malzemeden CNC dik işlemmerkezinde imal edildi. Prototip pompanın deneysel performansı, tasarım ve tasarım basınç farkınısağlayan dönme hızında, su ve hacimce %40 gliserin- %60 su kullanılarak belirlendi. Su için HAD vedeney sonuçları kullanılarak debi-basınç farkı eğrileri oluşturuldu ve tasarım noktasında başlangıçtasarım değerinden 8 torr eksik basınç verdiği belirlendi. HAD sonuçlarına göre; pompa çarkını tahrikeden milin emme hattında veya basma hattında olmasının basınç farkına ve akış çizgilerine etkisiolmadığı görüldü.en_US
dc.description.abstractLeft Ventricular assist devices are used in patients with heart failure. There are three typesof rotodynamic blood pumps: centrifugal, axial and mixed flow. Axial flow blood pumps have highspeed but they have small diameter pumps.In this study, Pump characteristics were determined with the Computational Fluid Dynamics (CFD)software of a designed mixed-flow (semi-axial) blood pump and pump characteristics wereexperimentally verified. For the design point of the pump, 10000 rpm rotation speed, 5 L/min flow rateand 100 mm-Hg pressure difference values were selected. Pump design and solid modeling programswere used in the design of the pump impeller and diffuser. The pump having a solid model according todesign data specified was analyzed with the ANSYS Fluent and verification of the initial design valueswas made. Depending on the flow rate, the pressure difference, torque, wall shear stress and yield werecalculated by CFD. In addition, the pump performance was determined by CFD software separately forthe case where the pump is driven by the shaft, the suction line and the discharge line. Afteroptimization study with CFD, the final solid models of the impeller and the diffuser were generated. The prototypes of these two elements were produced by laser sintering technology. The pump casing wasmade from aluminum material at the CNC vertical machining center. The experimental performance ofthe prototype pump was determined by water and volume of 40% glycerin-60% water at the rotationalspeed providing design and design pressure difference. Flow-pressure difference curves wereconstituted using CFD and experimental outputs for water. It has been determined that the initial designvalue of the design point is less than 8 torr. According to CFD outputs; the presence of the shaft thatdrives the pump impeller on the suction line or the discharge line has no effect on the pressuredifference and the flow line.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.15317/Scitech.2018.114en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectHADen_US
dc.subjectKalp pompasıen_US
dc.subjectKarışık akışlı pompaen_US
dc.subjectSol ventriküler destek cihazıen_US
dc.titleYeni Bir Yüksek Hızlı Kalp Destek Pompasının Sayısal ve Deneysel Analizien_US
dc.title.alternativeNumerical and Experimantal Analysis of A New High-Speed Heart Assist Pumpen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorÇınar, Hasanen_US
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record