Sistem kullanıcıları, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Electrochemical detection of amyloid-β protein by delaminated titanium carbide MXene/multi-walled carbon nanotubes composite with molecularly imprinted polymer

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.