Show simple item record

dc.contributor.advisorÜneş, Fatih
dc.contributor.authorMaruf, Ayda Gizem
dc.date.accessioned2020-06-01T07:08:55Z
dc.date.available2020-06-01T07:08:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationMaruf, A.G. (2019). Hatay ili Dörtyol bölgesi yer altı su seviyesinin bulanık mantık, çoklu lineer regresyon ve arma modelleri ile tahmini. (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1294
dc.description.abstractYeraltı suyu seviyesinin doğru ve güvenilir bir şekilde tahmin edilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi için önemlidir. Bu çalışmada, Otoregresif hareketli ortalamalar (ARMA) modelleri, Çoklu Lineer Regresyon ve Bulanık Mantık (BM) modellerinin yeraltı suyu seviyesinin tahmini sırasındaki performansı araştırılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında yer altı su seviyesi zaman serileri kullanılarak ARMA modelleri için 3 farklı model (ARMA 1-1, ARMA 3-3, ARMA 5-5) ,Çoklu Lineer Regresyon modeli için 2(ÇLR 3-3), (ÇLR 2) BM modelleri için 2 model (BM 1-1), (BM2) uygulanmıştır. Uygulama alanı olarak, Hatay ili Dörtyol Bölgesine ait, Devlet Su İşleri (DSİ) 5512 nolu kuyusu için uygulanmıştır. Çalışmanın devamında Yağış (Y), ortalama hava sıcaklığı (S), bağıl nem (BN), rüzgâr hızı (RH) aylık ortalama değişimleri gibi hidrolojik parametreler girdi olarak alınarak ve meteorolojik etkilerinde katıldığı bir model ile ve yeraltı suyu seviyesinin (YASS) değişimi tespit edilmiştir. Hatay-Dörtyol bölgesi için 2000-2015 yılları arasındaki 147 aylık hidrolojik veri seti Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınıp düzenlenerek yeraltı suyu seviyesini tahmin etmek kullanılmıştır. Model ve ölçüm sonuçların değerlendirmesinde istatistiksel performans değerlendirme parametreleri olarak, determinasyon katsayısı (R2), ortalama karesel hata (OKH), ortalama mutlak hata (OMH) kullanılmıştır. Bu çalışma neticesinde, YASS tahmini için ARMA, ÇLR ve BM modelleri iyi performans göstermişlerdir. Özellikle BM modeli az da olsa ARMA ve ÇLR modeline göre daha iyi sonuçlar vermiştir.en_US
dc.description.abstractAccurate and reliable estimation of groundwater level is important for the development and management of water resources. In this study, the performance of autoregressive moving averages (ARMA) models, Multiple Linear Regression and Fuzzy Logic (BM) models in predicting groundwater level were investigated. In the first part of the study, 3 different models for ARMA models (ARMA 1-1, ARMA 3-3, ARMA 5-5) using the underground water level time series, 2 for the Multiple Linear Regression model (MLR 3-3), (MLR 2) For BM models 2 models (BM 1-1), (BM2) were applied. As a field of application, it is applied for wells of State Water Works (DSİ) 5512 of Dörtyol Region of Hatay Province. In the continuation of the study, the hydrological parameters such as Precipitation (P), average air temperature (T), relative humidity (RH), wind speed (WS) monthly average changes are taken as input and with the addition of a model in which meteorological effects are involved and the change of groundwater level (GWL) It was. For the Hatay- Dörtyol region, the 147-month-old hydrological data set between 2000 and 2015 was taken from the General Directorate of Meteorology (MGM) and the groundwater level was estimated. In the evaluation of the model and measurement results, as the statistical performance evaluation parameters, the coefficient of determination (R2), mean square error (MSE), mean absolute error (MAE) were used. As a result of this study, ARMA,MLR and FL models performed well for YASS estimation. In particular, the UN model yielded better results than the ARMA and MLR model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTahminen_US
dc.subjectYeraltı su seviyesien_US
dc.subjectDörtyolen_US
dc.subjectARMAen_US
dc.subjectBMen_US
dc.subjectÇLRen_US
dc.subjectEstimationen_US
dc.subjectGroundwater levelen_US
dc.subjectFLen_US
dc.subjectMLRen_US
dc.titleHatay ili Dörtyol bölgesi yer altı su seviyesinin bulanık mantık, çoklu lineer regresyon ve arma modelleri ile tahminien_US
dc.title.alternativeEstimation of groundwater level of Dörtyol region-Hatay province by fl, multiple li̇near regression and arma modelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorÜneş, Fatih
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record