Show simple item record

dc.contributor.advisorCansız, Ömer Faruk
dc.contributor.authorBozkurt, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-06-01T11:36:50Z
dc.date.available2020-06-01T11:36:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationBozkurt, M.A. (2019). Çok türlü taşımacılık güzergâhlarında lineer optimizasyon veparçacıklı sürü optimizasyonunun karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1300
dc.description.abstractYolcu ve yük taşınmasında hemen her ülkede demiryolu, karayolu ve havayolu ulaştırmasının yanında ülkenin coğrafi konumuna göre deniz yolu ulaştırmasından yararlanmaktadır. Son yıllarda ki genel yaklaşım, taşımacılığı bir bütün olarak ele alıp, aynı taşımacılıkta her ulaşım türünden en etkin bir şekilde yararlanma yoluna gitmektir. Bu sayede taşıma maliyetlerinin ve toplam taşıma süresinin azaltılmasına kadar birçok konuda avantaj sağlanmaktadır. Bu çalışmada, 18 nokta ve bunlar arasından seçilen 3 ve 4 nokta için çok türlü taşımacılık ile mesafe, süre ve birim maliyet değeleri hesaplanmaktadır. Yapılan çalışmada Lineer Optimizasyon ve Parçacıklı Sürü Optimizasyonu (PSO) yöntemi kullanılmaktadır. Lineer Optimizasyon ile yapılan analizler sonucunda 3 nokta için elde edilen değerler; mesafe 1560 km, süre 36,97 saat ve birim maliyet 116,21 TL olarak hesaplanmaktadır. 4 nokta için elde edilen değerler; mesafe 1572 km, süre 37,75 saat ve birim maliyet 125,37 TL olarak hesaplanmaktadır. 18 nokta için elde edilen değeler ise; mesafe 3282 km, süre 71,65 saaat ve birim maliyet 394,62 TL olarak hesaplanmaktadır. PSO için yapılan analizler sonucunda 3 nokta için elde edilen değeler; mesafe 1560 km, süre 36,97 saat ve birim maliyet 116,21 TL olarak hesaplanmaktadır. 4 nokta için elde edilen değerler; mesafe 1572 km, süre 37,75 saat ve birim maliyet 125,37 TL olarak hesaplanmaktadır. 18 nokta için elde edilen değeler ise; mesafe 3295 km, süre 71,65 saat ve birim maliyet 394,62 TL olarak hesaplanmaktadır. Lineer Optimizasyon ve PSO yöntemleri sonucu elde edilen değeler birbirleri ile kıyaslandığında; 18 nokta arasındaki mesafe değeri Lineer Optimizasyonda daha iyi çıktığı, diğer değerlerin ise aynı olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn the transportation of passengers and freight, almost every country benefits from sea transportation according to the geographical location of the country besides railway and road transportation. The general approach in recent years is to take care of transportation as a whole and to make use of every mode of transportation in the same transportation in the most efficient way. This provides an advantage in many aspects, from transportation costs to total transportation time reduction. In this study, 18 cities and 3 and 4 cities selected among them are calculated with various types of transportation, distance, time and unit cost values. In this study, Linear Optimization and Particle Swarm Optimization (PSO) method is used. As a result of the analysis with Linear Optimization, the values obtained for 3 cities; The distance is calculated as 1560 km, the time is 36.97 hours and the unit cost is 116.21 TL. Values obtained for 4 cities; The distance is calculated as 1572 km, the duration is 37,75 hours and the unit cost is 125,37 TL. The values obtained for 18 cities are; the distance is calculated as 3282 km, the period of 71,65 hours and the unit cost is 394,62 TL. As a result of the analysis for the PSO, the values obtained for 3 cities; The distance is calculated as 1560 km, the time is 36.97 hours and the unit cost is 116.21 TL. Values obtained for 4 cities; The distance is calculated as 1572 km, the time is 37,75 hours and the unit cost is 125,37 TL. The values obtained for 18 cities are; the distance is calculated as 3295 km, the duration is 71,65 hours and the unit cost is 394,62 TL. Compared to Linear Optimization and PSO methods; it is seen that the distance between 18 cities is better for Linear Optimization and the other values are the same.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok Türlü Taşımacılıken_US
dc.subjectLineer Optimizasyonen_US
dc.subjectPSOen_US
dc.subjectMaliyeten_US
dc.subjectSüreen_US
dc.subjectMesafeen_US
dc.subjectMultimodal Transporten_US
dc.subjectLinear Optimizationen_US
dc.subjectCosten_US
dc.subjectTimeen_US
dc.subjectDistanceen_US
dc.titleÇok türlü taşımacılık güzergâhlarında lineer optimizasyon veparçacıklı sürü optimizasyonunun karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of linear optimization and particle swarmoptimization for transportation routesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorCansız, Ömer Faruk
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record