Show simple item record

dc.contributor.advisorBikçe, Murat
dc.contributor.authorAkyol, Bünyamin
dc.date.accessioned2020-06-08T12:25:00Z
dc.date.available2020-06-08T12:25:00Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationAkyol, M. (2017). Plak ve asmolen döşemelerin yapı maliyetine etkisinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1375
dc.description.abstractÜlkemizde yaygın olarak asmolen ve plak tiplerde döşeme kullanılmaktadır. Tasarımcılar bu tipten birini çeşitli nedenlerle seçerken, bu tercihten dolayı oluşan maliyet farkı genellikle hesaplanmamaktadır. Öte yandan iki tip arasında maliyet farkı için çok geniş aralıklar ifade edilmektedir. Bu iki döşeme tipi için maliyet farklarının ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışmada, öncelikle parametrik incelemelerden elde edilen çalışma sonuçları sunulmuştur. Planda x ve y yönlerinin her biri için dört açıklığa kadar değişim dikkate alınırken, düşeyde on kata kadar artış da bir diğer değişken olarak dikkate alınmıştır. Dolgu duvar ve kaplama ağırlıkları dikkate alınmaz iken taşıyıcı sistemde minimum kesitler seçilerek karşılaştırma yapılmıştır. ideCAD Statik programı kullanılarak modellen yapının, TS500 ve DBYBHY 2007 deprem yönetmeliğine göre statik ve dinamik analizleri yapılmıştır. Yapılan parametrik çalışma sonucuna göre; asmolen döşemenin plak döşemeye göre %10,49-21,93 oranında fazla maliyete neden olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra uygulamadaki durumları incelemek üzere; beşi asmolen ve beşi plak döşeme tipinde güncel deprem yönetmeliğine göre tasarlanarak inşa edilmiş toplam on yapı seçilerek, döşemelerinin diğer döşeme tipine dönüştürülmesi sonucunda oluşan maliyet farkları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; tüm yapı tiplerinde asmolen döşemeler plak döşemelere göre %1,33-15,37 oranında daha fazla maliyete neden olduğu, asmolen döşemeli projelerde tasarımcıların maliyeti düşürebilmek için taşıyıcı sistem boyutlarını asgari ve yeter güvenlik düzeyinde tasarladıkları görülmüştür. Ayrıca, hem parametrik hem de seçilen gerçek yapılar için asmolen döşeme tasarımına bağlı maliyet artışlarını gösteren doğrusal eğriler bu çalışmada gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractFiller-joist and plaque types of flooring are widely used in our country. While designers choose one of these types for a variety of reasons, the resulting cost difference is usually not calculated. On the other hand, very wide ranges are expressed for the cost difference between the two types. In this study aiming to reveal the cost differences for these two floor types, firstly the results of the study obtained from the parametric examinations are presented. For each of the x and y directions the change up to four openings is considered in the plan, while the elevation up to ten vertices is considered as another variable. While the filler wall and coating weights were not taken into account, the comparison was made by selecting minimum sections in the carrier system. Modeled using IdeCAD Static program, static and dynamic analyzes of the structure were made according to TS500 and DBYBHY 2007 earthquake regulations. According to the parametric study result; It has been determined that filler-joist flooring costs %10,49-21,93 more compared to the plaque flooring. Then to examine the situation in practice; a total of ten buildings, five filler-joist type and five plaque type, constructed according to the current earthquake regulations were selected and the cost differences resulting from the conversion of the flooring to the other type were examined. According to the results obtained; it has been observed that in all types of buildings, filler-joist floors cost by %1,33-15,37more than plaque floors, and in filler-joist flooring projects, designers often design their building elements above adequate dimensions for safety.In addition, linear curves showing cost increases due to filler-joist flooring design for both parametric and selected real constructions are shown in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsmolen döşemeen_US
dc.subjectPlak döşemeen_US
dc.subjectMaliyet analizien_US
dc.subjectKarşılaştırmaen_US
dc.subjectFiller-joist flooringen_US
dc.subjectPlaque flooringen_US
dc.subjectCost analysisen_US
dc.subjectComparisonen_US
dc.titlePlak ve asmolen döşemelerin yapı maliyetine etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect on construction cost on solid plate and ribbed (hollow block) slaben_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorBikçe, Murat
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record