Show simple item record

dc.contributor.authorBektur, Gülçin
dc.date.accessioned2021-06-24T11:43:57Z
dc.date.available2021-06-24T11:43:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBektur, G. (2021). Enerji etkin ve sıra bağımlı hazırlık süreli tek makine çizelgeleme problemi için tavlama benzetimi algoritması tabanlı hibrit sezgisel çözüm önerisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36 (1) , 407-420. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.598082en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17341/gazimmfd.598082
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/gazimmfd/issue/58008/598082
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1790
dc.description.abstractArtan karbondioksit emisyonu ve enerji tüketimi, enerji etkin çizelgeleme problemlerine ilgiyi arttırmıştır. Bu çalışmada çok amaçlı enerji etkin tek makine çizelgeleme probleminde enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla hız ayarlama metodu ele alınmıştır. Literatürde hız ayarlama metodunda, makina yüksek hızda çalıştırıldığında enerji tüketim oranı artmakta fakat işler daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Makine düşük hızda çalıştırıldığında ise enerji tüketim oranı azalmakta fakat işlerin tamamlanma zamanı da uzamaktadır. Çalışmada, amaç fonksiyonları toplam tüketilen enerji miktarının ve geciken iş sayısının enküçüklenmesidir. Problem plastik parça üreten bir üretim işletmesindeki çizelgeleme problemi üzerinden tanımlanmıştır. İşler sıra bağımlı hazırlık süresine sahip olup, bir işin hazırlık süresi kendisinden önce tamamlanan işe bağlıdır. Probleme özgü bir matematiksel model önerilmiştir. Problemin çok amaçlı çözümünde ε-kısıt yöntemi kullanılmıştır. İlgili yöntemin kullanımıyla küçük boyutlu problemler için tüm Pareto etkin çözümler elde edilmektedir. Fakat problemin NP- zor yapısı sonucu büyük boyutlu problemlerin çözümü için çok amaçlı sezgisel bir algoritma önerilmiştir. Önerilen algoritmanın başarısı NSGA II algoritmasıyla karşılaştırılarak gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractIncreased carbon dioxide emissions and energy consumption increase interest in energy efficient scheduling problems. In this study, speed scaling method is discussed in order to provide energy saving in multiobjective energy efficient single machine scheduling problem. In the literature with the speed scaling method, the energy consumption rate increases when the machine is operated at high speed, but the job is completed in a shorter time. When the machine is operate at low speed, the energy consumption rate decreases but the completion time of the jobs are prolonged. In the study, the objective functions are minimization of the total amount of energy consuption and the number of tardy jobs. The problem is defined by the scheduling problem in a manufacturing firm that produces plastic parts. Jobs have a sequence dependent setup times, and the setup time of a job depends on the job completed before it. A mathematical model is proposed for the problem. The epsilon-constraint method is used for the solution of the problem. All Pareto efficient solutions for small size problems are obtained by using the proposed heuristic method. However, as a result of the problem not being solved in polynomial time, a multi-objective heuristic algorithm is proposed for solving large-scale problems. The success of the proposed algorithm is shown by comparing with Non- dominated Sorting Genetic Algorithm II.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17341/gazimmfd.598082en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnergy efficient single machine schedulingen_US
dc.subjectEpsilon-constraint methoden_US
dc.subjectMulti-objective heuristic algorithmen_US
dc.subjectSequence dependent setup timesen_US
dc.subjectMulti-objective mathematical modelen_US
dc.subjectEnerji etkin tek makine çizelgeleme
dc.subjectε-kısıt yöntemi
dc.subjectÇok amaçlı sezgisel algoritma
dc.subjectSıra bağımlı hazırlık süreleri
dc.subjectÇok amaçlı matematiksel model
dc.subject.classificationEngineering, Multidisciplinary
dc.subject.otherTardy jobs
dc.subject.otherMinimize
dc.subject.otherConsumption
dc.subject.otherNumber
dc.subject.otherTardiness
dc.subject.otherCost
dc.titleEnerji etkin ve sıra bağımlı hazırlık süreli tek makine çizelgeleme problemi için tavlama benzetimi algoritması tabanlı hibrit sezgisel çözüm önerisien_US
dc.title.alternativeA hybrid heuristic solution based on simulated annealing algorithm for energy efficient single machine scheduling problem with sequence dependent setup times
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Universityen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage407en_US
dc.identifier.endpage420en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorBektur, Gülçin
dc.relation.indexWeb of Scienceen_US
dc.relation.indexWeb of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record