Show simple item record

dc.contributor.authorCansız, Ömer Faruk
dc.contributor.authorÜnsalan, Kevser
dc.date.accessioned2021-07-06T13:22:58Z
dc.date.available2021-07-06T13:22:58Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationCansız, Ö., Ünsalan, K. (2020). Karma Taşımacılık Türleri Esas Alınarak Rota Karşılaştırılması: Vaka Analizi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32 (1), 11-21. https://doi.org/10.35234/fumbd.532023en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35234/fumbd.532023
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd/issue/52514/532023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1843
dc.description.abstractBu çalışmada, yük taşımacılığında rota optimizasyonu için taşımacılık türlerinin birleşimi esas alınarak performans analizleri yapılmaktadır. Ayrıca yük tonajının rota seçimine etkisi de incelenmektedir. Rota seçiminde, yakıt tüketimi, taşımacılık maliyeti, taşıma süresi ve ulaşım türüne bağlı olarak taşıtlardan salınan karbondioksit miktarı dikkate alınmaktadır. Analizler için Hatay’dan Ankara’ya yük taşımacılığı yapılmaktadır. Yük türü, Hatay’da üretim sanayisi güçlü olan filtre malzemesi seçilmektedir. Yükün taşınmasına uygun olan konteyner taşımacılığı yapılmaktadır. Belirlenen iki nokta arasında karayolu ve demiryolu olmak üzere iki tek türlü taşımacılık, demiryolu ve karayolu kombinasyonları ile üç çok türlü taşımacılık rotası geliştirilmektedir. Rotalar performans indeksi esas alınarak değerlendirildiğinde 5, 10, 14 ton yük taşımacılığı için sırasıyla %76,1, %66,7 ve %59,3 performans indeksleri ile optimum rota çok türlü 3 rotası çıkmaktadır. Tek türlü taşımacılığın olumsuz yönleri, çok türlü taşımacılığın yerinde kullanılması ile giderilebilmektedir. Böylece hızlı, ekonomik ve çevreci bir taşımacılık rotasına ulaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, performance analyzes are performed on the basis of combination of transportation types for route optimization in freight transportation. In addition, the effect of load tonnage on route selection is also examined. The choice of route is based on the amount of carbon dioxide emitted, the fuel consumption, transportation cost and transportation time. From Hatay to Ankara for freight transportation analysis is made. Filter material which is strong in the production industry in Hatay is selected as load type. Container transportation is suitable for filter material. Two unimodal transportation routes, namely road and rail, and three multimodal transportation routes with rail and road combinations are being developed. When the routes are evaluated on the basis of the performance index, the route of multimodal 3 is optimum route with the performance indexes of 76,1%, 66,7% and 59,3% for the 5, 10, 14 tons of freight transportation respectively. The negative aspects of unimodal transportation can be solved with the use of multimodal transportation properly. Thus, fast, economic and environmental transportation route is developed by simultaneously.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFırat Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok türlü taşımacılıken_US
dc.subjectTek türlü taşımacılıken_US
dc.subjectYük taşımacılığıen_US
dc.subjectRota optimizasyonuen_US
dc.subjectMultimodal transporten_US
dc.subjectUnimodal transporten_US
dc.subjectFreight transporten_US
dc.subjectRoute optimizationen_US
dc.titleKarma Taşımacılık Türleri Esas Alınarak Rota Karşılaştırılması: Vaka Analizien_US
dc.title.alternativeComparison of Routes Based on Combined Transportation Types: Case Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6857-2513en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9163-4855en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorCansız, Ömer Faruk
dc.contributor.isteauthorÜnsalan, Kevser
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record