Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Yıldız
dc.contributor.authorBaltacıoğlu, Ertuğrul
dc.date.accessioned2021-07-12T07:35:48Z
dc.date.available2021-07-12T07:35:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKoç, Y., Baltacıoğlu, E. (2019). Darbeli Laser-Malzeme Etkileşimi Sırasında Malzemedeki Sıcaklık Dağılımının Yarı Kinetik Teori ile Analizi . Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 1068-1082. https://doi.org/10.18185/erzifbed.555689en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18185/erzifbed.555689
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1872
dc.description.abstractGünümüzde teknolojinin gelişimi ile imalat sanayisinde laserin kullanımı, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetten dolayı önem kazanmaktadır. Laser-metal etkileşimi sırasında malzemeye olan ısı transferi ve sıcaklık dağılımı metal şekillendirmede büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada 1.1010 W/m2 ve 5.1010 W/m2 gücündeki darbeli laser ile dört farklı malzemenin (çelik, nikel, tantal ve titanyum) etkileşimi sırasında malzeme yüzeyinde ve malzeme içerisindeki sıcaklık dağılımı zamana bağlı olarak incelenmiştir. Laser-metal etkileşimi sırasında, birinci aşamada ısı iletimi esas alınmış ve buna bağlı olarak elektron kinetik teori modeli ile malzeme ergime sıcaklığına ulaşana kadar çözüm yapılmıştır. İkinci aşamada malzeme ergime sıcaklığına ulaştıktan sonra taşınımla olan ısı transferi klasik metotla ve iletimle olan ısı transferi kinetik teori yaklaşımıyla birlikte (yarı klasik teori) ele alınarak çözüm yapılmıştır. Malzeme içerisindeki ve yüzeyindeki sıcaklık dağılımlarının malzeme termodinamik özellikleriyle değişimini belirlemek gayesiyle dört farklı malzeme incelenmiş ve elde edilen sıcaklık dağılımları birbiriyle kıyaslanmıştır. Nümerik çözümler için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractNowadays, with the development of technology, the use of laser in the manufacturing industry is gaining importance because of its low cost and high precision. During the laser-metal interaction, heat transfer to the material and temperature distribution on the material are of great importance in metal forming. In this study, the time depended temperature distribution on the material surface and within the material were examined for interaction of the 1.1010 W/m2 and 5.1010 W/m2 power pulsed lasers with four different materials (steel, nickel, tantalum and titanyum). During laser-metal interaction, in the first step, heat transfer was considered and the analysis was made until the material reaches melting temperature with electron kinetic theory model. In the second step, after the material reached melting temperature, heat transfer by convection was analysed by classical method and heat transfer by conduction was analysed by heat transfer kinetic theory approach (semi-classical theory). In order to determine the variation of temperature distributions within material and material surface depending on material thermodynamic properties, four different materials were examined and the obtained temperature distributions were compared with each other. A computer program was developed for numerical solutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.isversionof10.18185/erzifbed.555689en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaser-metal etkileşimien_US
dc.subjectLaser ısıtmaen_US
dc.subjectKinetik teorien_US
dc.subjectSıcaklık dağılımıen_US
dc.subjectLaser-metal interaction
dc.subjectLaser heating
dc.subjectKinetic theory
dc.subjectTemperature distribution
dc.titleDarbeli Laser-Malzeme Etkileşimi Sırasında Malzemedeki Sıcaklık Dağılımının Yarı Kinetik Teori ile Analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Temperature Distribution in Materials during Pulsed Laser-Material Interaction with Semi-Kinetic Theoryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.journalErzincan University Journal of Science and Technology
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Makina Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2219-645Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9843-9115en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1068en_US
dc.identifier.endpage1082en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorKoç, Yıldız
dc.contributor.isteauthorBaltacıoğlu, Ertuğrul
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record