Show simple item record

dc.contributor.authorKaracan, İhsan
dc.contributor.authorGökçen, Ahmet
dc.date.accessioned2021-07-12T12:51:08Z
dc.date.available2021-07-12T12:51:08Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKaracan, İ., Gökçen, A. (2019). Üçüncü Dereceden Yeni Bir Quadrature Osilatör Tasarımı. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 24 (2), 217-228. https://doi.org/10.17482/uumfd.422266en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17482/uumfd.422266
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1878
dc.description.abstractBu çalışmada,son zamanlarda oldukça fazla dikkat çeken bir aktif eleman olan Terslenmiş Akım Geri Beslemeli İşlemsel Yükselteç (ICFOA) kullanılarak üçüncü dereceden quadrature osilatör devresi sunulmuştur. Topoloji iki adet ICFOA, üç adet kapasitör ve üç adet direnç olmak üzere gerilim modlu ikinci dereceden alçak geçiren filtre ve gerilim modlu integratör yapısının kaskat bağlanıp kapalı çevrim oluşturması ile elde edilmiştir.Sunulan devrenin çalışabilirliği PSPICE benzetim programı ile denenmiş ve teorik sonuçlar ile örtüştüğü görülmüştür. Teorik kesim frekansı 3,979MHzve benzetim sonucu ölçülen kesim frekansı ise 3,933MHz’dir. Benzetimde 0,35 μm MOSIS parametre seti ve ICFOA CMOS yapısı kullanılmıştır. Önerilen devrenin güç tüketimi 4,83mW’dır.en_US
dc.description.abstractIn this work, a third-order quadrature oscillator circuit is presented by using an inverting current feedback operational amplifier (ICFOA), an active element that has attracted considerable attention in recent years. The topology consists of two ICFOA, three capacitors and three resistors by connecting a voltage mode second-order low-pass filter and a voltage-mode integrator with a cascaded closed loop. The workability of the circuit is verified by PSPICE simulation program and it is seen that the simulation results verify the theory and the proposed circuit has good performance. The theoretical cut-off frequency is 3.979MHzand the cut-off frequency measured after the simulation is 3.933MHz. In the simulation, 0.35 μm MOSISparameter set and ICFOA CMOS structure are used. The proposedcircuit power consumption is 4.83mW.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.17482/uumfd.422266en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnalog tümdevreleren_US
dc.subjectQuadrature osilatören_US
dc.subjectTerslenmiş akım geri beslemeli işlemsel yükselteçen_US
dc.subjectAnalog integrated circuitsen_US
dc.subjectQuadrature oscillatorsen_US
dc.subjectInverting current feedback operational amplifieren_US
dc.titleÜçüncü Dereceden Yeni Bir Quadrature Osilatör Tasarımıen_US
dc.title.alternativeA New Third Order Quadrature Oscillator Designen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage227en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorKaracan, İhsan
dc.contributor.isteauthorGökçen, Ahmet
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record