Show simple item record

dc.contributor.authorBaştuğ, sedat
dc.contributor.authorAkan, Ercan
dc.contributor.authorKiracı, Kasım
dc.date.accessioned2022-01-11T13:10:27Z
dc.date.available2022-01-11T13:10:27Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBaştuğ, S., Akan, E., Kiracı, K. (2021). Covid-19 Sürecinde Havalimanı Hizmet Kalitesi: Türkiye Havalimanları Analizi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(Covid 19 Özel Sayısı), 15 - 37. https://doi.org/10.17065/huniibf.907174en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17065/huniibf.907174
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2099
dc.description.abstract2019 yılının sonlarına doğru baş gösteren Covid-19 salgını, başta havayolu endüstrisi olmak üzere birçok sektörü olumsuz olarak etkilemiştir. Bu süreçte havayolları, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sefer sayısını azaltma, işletim maliyetleri yüksek olan uçakları filodan ayırma ve bazı uçuş rotalarına seferleri durdurma gibi uygulamalara başvurmuştur. Covid-19 süreci hava taşımacılığı endüstrisinin en önemli paydaşları olan havayolu ile havaalanı arasındaki ilişkiyi de etkilemiştir. Havayollarının, havalimanlarından hizmet kalitesi ile ilgili istek ve beklentilerinde birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu çalışmada Covid-19 sürecinde havaalanlarında sunulan hizmetlerin, havayolları açısından önemi incelenmiştir. Bu sayede Covid-19 sürecinde havayollarının önem atfettikleri faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında bulanık AHP yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulguları, sırasıyla güvenilirlik (0,442) ve fiziki varlıklar 0,278 ağırlık kriterlerinin en yüksek önem derecesine sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular aynı zamanda cevap verebilirlik (0,030) kriterinin en düşük değerde olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThe Covid-19 epidemic, which started in late 2019, adversely affected many sectors, especially the airline industry. In this process, airlines resorted to the practices such as reducing the number of flights, removing aircraft with high operating costs from the fleet and halting flights to some flight routes to reduce the negative effects of Covid-19. The Covid-19 process has also affected the relationship between the airline and the airport, which are the most important stakeholders of the air transport industry. There have been some changes in the demands and expectations of the airlines regarding the service quality from the airports. In this study, the importance of the services offered at airports in the Covid-19 process for airlines has been examined. In this way, it is aimed to reveal the factors that airlines care about during the Covid-19 process. The fuzzy AHP method was used in the study. The findings of the study indicate that the weight criteria of reliability (0.442) and physical assets 0.278, respectively, have the highest degree of importance. The findings also reveal that the responsiveness (0.030) criterion has the lowest value.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.17065/huniibf.907174en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHizmet kalitesien_US
dc.subjectHava taşımacılığıen_US
dc.subjectSERVQUALen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.titleCovid-19 Sürecinde Havalimanı Hizmet Kalitesi: Türkiye Havalimanları Analizien_US
dc.title.alternativeAirport Service Quality in The Covid-19 Process: Analysis of Airports in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBarbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi -- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.departmentHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi -- Havacılık Yönetimi Bölümü
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issueCovid-19 Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorBaştuğ, Sedat
dc.contributor.isteauthorAkan, Ercan
dc.contributor.isteauthorKiracı, Kasım
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record