Show simple item record

dc.contributor.authorEryüzlü, Hakan
dc.contributor.authorKurtoğlu, Aysun
dc.date.accessioned2022-01-12T08:50:42Z
dc.date.available2022-01-12T08:50:42Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationEryüzlü, H., Kurtoğlu, A. (2021). E-Ticaret ve Bireysel Kredilerin Çok Yönlü İlişkileri: Türkiye Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(43), 227 - 238. https://doi.org/10.30794/pausbed.747280en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30794/pausbed.747280
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2112
dc.description.abstractTeknolojinin hızlı gelişimi her alanı olduğu gibi piyasa mekanizmalarını da etkilemektedir. Akıllı cihazlar ve mobil uygulamalar hem talep hem de arz tarafına birçok avantaj ve konfor sağlamaktadır. E-ticaret vasıtasıyla, talep edenler ürün ve muadilleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmakta, arz edenler ise çok daha geniş müşteri kitlelerine hitap edebilmektedirler. Ticari bankalar da piyasaların genişlemesi paralelinde ürün yelpazelerini teknoloji ile uyumlu olacak şekilde geliştirmişlerdir. Çalışmada E-ticaretin yaygınlaşmasının ticari bankaların faaliyetleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye ölçeğinde, E-ticaret kullanımı ve ticari bankaların; ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri olarak hane halkına kullandırdıkları kredilerin ilişkileri tespit edilmiştir. Söz konusu tespit için serilerin orijinal halleri ve pozitif/negatif bileşenlerine ayrılmış halleri olmak üzere iki tip nedensellik ilişkisi, Toda-yamamoto testi ile sınanmıştır. Analizler sonucunda, ihtiyaç kredisi ve E-ticaret arasında nedensellik ilişkileri; konut kredisi ve E-ticaret arasında nedensellik ilişkileri tespit edilirken; taşıt kredisi ve E-ticaret arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.30794/pausbed.747280en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE-ticareten_US
dc.subjectBireysel kredileren_US
dc.subjectAsimetrik nedenselliken_US
dc.titleE-Ticaret ve Bireysel Kredilerin Çok Yönlü İlişkileri: Türkiye Örneğien_US
dc.title.alternativeMultidirectional Relationships of E-Commerce and Consumer Loans: The Case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi -- Ekonomi Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage238en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorEryüzlü, Hakan
dc.contributor.isteauthorKurtoğlu, Aysun
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record