Show simple item record

dc.contributor.authorKaçın, Selçuk
dc.contributor.authorSevim, Umur Korkut
dc.contributor.authorÖztürk, Murat
dc.contributor.authorKaraaslan, Muharrem
dc.contributor.authorDemirci, Mustafa
dc.contributor.authorAkgöl, Oğuzhan
dc.contributor.authorünal, Emin
dc.contributor.authorÖzer, Zafer
dc.contributor.authorBaşar, Mustafa Tunahan
dc.contributor.authorAlkurt, Maide Erdoğan
dc.contributor.authorAlkurt, Fatih Özkan
dc.contributor.authorMert, Bayram Ali
dc.contributor.authorKaya, Şeyda
dc.date.accessioned2022-01-13T06:25:40Z
dc.date.available2022-01-13T06:25:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKaçın, S., Sevim, U., K., Öztürk, M., Karaaslan, M., Demirci, M., Akgöl, O., Ünal, E., Özer, Z., Başar, M., T., Mert, B., A., Kaya, Ş., Alkurt, M., E., Alkurt, F., Ö. (2021). Farklı Konfigürasyonlarda Çelik Metamalzemeler Kullanarak Sismik Etkilerin Azaltılması. Türk deprem araştırma dergisi (Online), 3(1), 20 - 32. https://doi.org/10.46464/tdad.911133en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46464/tdad.911133
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2114
dc.description.abstractDepremlerin yıkıcı etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalar, son zamanlarda üzerinde durulan araştırma konuları arasındadır. Bu çalışmada, kare, üçgen, sinüs ve daire olmak üzere dört farklı saha dizisinde çelik metamalzemeler kullanılarak titreşim etkilerini azaltmak için bir dizi simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Oluşan iletim kayıpları sonlu elamanlar yöntemi (FEM) kullanılarak belirlenmiştir. Simülasyon çalışmasında, çelik yapıların çap ve malzeme özellikleri ile zemin yapısı ve boyutları sabit tutulurken parametrik tanımlamalar yapılmış, kazıkların dizilişleri geometrik olarak birbirinden farklı tutulmuştur. Çalışmanın amacı, çelik için en uygun saha uygulamasını belirlemek ve saha dizilimleri sonucunda ortaya çıkan farklılıkları incelemektir. Simülasyonlar sonucunda bütün uygulamalarda yüzey titreşimlerinin 5.8 ve 8.5 Hz frekans değerlerinde önemli ölçüde kısıtlandığı görülmüştür. Ancak uygulanan saha yapıları karşılaştırıldığında, üçgen dizilimindeki sahanın diğer saha uygulamalarına göre yüzey dalgalarını daha fazla engellediği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractStudies conducted to reduce the destructive effects of earthquakes are among the research topics that have been focused on recently. In this study, a series of simulation studies were carried out to reduce vibration effects by using steel metamaterials in four different field sequences: square, triangle, sine and circle. The resulting transmission losses are determined using the finite integration method (FEM). In the simulation study, parametric definitions were made while keeping the steel structures and ground constant, and the arrangement of the piles were kept geometrically different from each other. The aim of the study is to determine the most appropriate field application for steel and to examine the differences that arise as a result of the field alignments. As a result of the simulations, it has been observed that the surface vibrations are significantly restricted at 5.8 and 8.5 Hz frequency values in all applications. However, when the applied field structures were compared, it was concluded that the field in the triangular arrangement prevented surface waves more than other field applications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk deprem araştırma dergisi (Online)en_US
dc.relation.isversionof10.46464/tdad.911133en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetamalzemeen_US
dc.subjectDepremen_US
dc.subjectÇelik malzemeen_US
dc.subjectYüzey dalgalarıen_US
dc.titleFarklı Konfigürasyonlarda Çelik Metamalzemeler Kullanarak Sismik Etkilerin Azaltılmasıen_US
dc.title.alternativeReducing Seismic Effects by Using Steel Metamaterials in Different Configurationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk deprem araştırma dergisi (Online)en_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Makina Mühendisliği Bölümü
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorKaçın, Selçuk
dc.contributor.isteauthorSevim, Umur Korkut
dc.contributor.isteauthorÖztürk, Murat
dc.contributor.isteauthorKaraaslan, Muharrem
dc.contributor.isteauthorDemirci, Mustafa
dc.contributor.isteauthorAkgöl, Oğuzhan
dc.contributor.isteauthorÜnal, Emin
dc.contributor.isteauthorBaşar, Mustafa Tunahan
dc.contributor.isteauthorAlkurt, Maide Erdoğan
dc.contributor.isteauthorAlkurt, Fatih Özkan
dc.contributor.isteauthorMert, Bayram Ali
dc.contributor.isteauthorKaya, Şeyda
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record