Show simple item record

dc.contributor.authorEryüzlü, Hakan
dc.contributor.authorEkici, Selda
dc.date.accessioned2023-01-05T07:58:29Z
dc.date.available2023-01-05T07:58:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationŞereflişan, H. (2020). Epifragma Mineral Bileşiminin ve Oluşum Sürecinin Dört Kara Salyangozu Türünde (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 105-111. https://doi.org/10.28979/comufbed.627827en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.28979/comufbed.627827
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/comufbed/issue/54472/627827
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2539
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi açısından önemli olduğu kabul edilen konut sektörü ile yine ülke açısından belirleyici bir makro değişken olan döviz kuru ilişkilerini ekonometrik yöntemlerle analiz ederek belirlemektir. Analiz için “konut fiyat endeksi” ve “reel döviz kuru” serilerine Dolado-Lütkepohl nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmada nedensellik analizi uygulanırken seriler pozitif ve negatif bileşenlerine ayrılmıştır. Böylece söz konusu bileşenler arasındaki nedensellik sınanırken, asimetrik nedensellik testi yöntemiyle analiz daha duyarlı bir düzeyde gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, Türkiye açısından döviz kurunun konut fiyatları üstünde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine and analyse the relations between the housing sector, which is considered to be an important sector in the Turkish economy, and the exchange rate, an important macro variable for Turkey, by econometric methods. Dolado-Lütkepohl causality test was applied to the “house price index” and “real exchange rate” series for the analysis. Positive and negative components of the series were obtained to apply causality analysis. Thus, while the causality between these components was tested, the analysis was carried out at a more sensitive level with the asymmetric causality test method. As a result of the analysis, it has been concluded that the exchange rate is more effective on house prices in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.28979/comufbed.627827en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonut fiyat endeksien_US
dc.subjectReel döviz kuruen_US
dc.subjectDolado Lütkepohl nedensellik testien_US
dc.subjectHousing price indexen_US
dc.subjectReal exchange rateen_US
dc.subjectDolado Lütkepohl causality testen_US
dc.titleKonut Fiyat Endeksi ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneğien_US
dc.title.alternativeHousing Price Index and Real Exchange Rate Relations: The Case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.journalJournal of Economics Business and Political Researches
dc.contributor.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi -- Ekonomi Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorEryüzlü, Hakan
dc.contributor.isteauthorEryüzlü, Hakan
dc.contributor.isteauthorEkici, Selda
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record