Show simple item record

dc.contributor.authorBaştuğ, Sedat
dc.contributor.authorGülmez, Seçil
dc.contributor.authorAteş, Alpaslan
dc.contributor.authorÇalışır, Vahit
dc.date.accessioned2023-01-06T06:08:28Z
dc.date.available2023-01-06T06:08:28Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBaştuğ, S., Gülmez, S., Ateş, A. & Çalışır, V. (2020). Konteyner Terminal Ekipmanları Arasında Operasyonel Verimliliğe Göre Liman Ekipman Seçimi: Karşılaştırmalı Bir Simulasyon Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, IV. Ulusal Liman Kongresi ve V. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, 15-32. https://doi.org/10.18613/deudfd.803379en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18613/deudfd.803379
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd/issue/57109/803379
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2549
dc.description.abstractGemi büyüklüğü ve çeşitliliğinin artışı, liman vinçlerinin teknolojik veyapısal olarak değişimine neden olmaktadır. Bu değişim, ekipman seçiminin limankapasite planlamaları, verimlilik hedefleri, mevcut gereklilikler ve amaçlardoğrultusunda yapılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden çalışmanın ana amacı,gemilerden sahile konteyner elleçleyen liman ekipmanları arasındaki operasyonelverimliliği uygulamalı olarak karşılaştırmak ve doğru ekipmanı seçmektir.Araştırmada “Small-N” karşılaştırmalı analiz metodu, ekipmanların üstün vezayıf yönlerinin tespit edilebilmesi amacıyla tercih edilmiştir. Çalışma içingeliştirilen özgün bir simülasyon yazılımı aracılığı ile 2 adet MHC (MobileHarbour Crane) ve 1 adet SSG (Ship to Shore Gantry Crane) ekipmanlarına aitveriler kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki liman ekipmanseçimi, ekipmanlarının saatlik hareketlerine göre değişmektedir. Gemi sahiplerilimanın verdiği hizmete odaklandığından ötürü liman-hat anlaşmaları minimumhareket sayı sınırına kadar yapılmaktadır. Bu noktada MHC’lerin yanalhareketleri yüzünden vinç ve hareket sayısı kısıtlanmakta ve sonuç olarak STS’lerkonteyner operasyonlarında önemli bir rekabetçi avantaj sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe rise in the ship size and diversity causes the technological and structural change of harbor cranes. This change requires equipment selection to be made in line with port capacity plans, efficiency targets, current requirements and objectives. Therefore, the main aim of the study is to compare the operational efficiency of port container handling equipment from ships to shore in practice and, finally, to select the right equipment. In this study, the “Small-N” comparative analysis method was preferred in order to determine the strengths and weaknesses of the equipments. The data belonging to 2 MHC (Mobile Harbor Crane) and 1 SSG (Ship to Shore Gantry Crane) equipments were used by means of a unique simulation software developed for this study. The study findings show that the selection of port equipment varies according to the hourly movements of the equipment. As a consequence of the ship owners that only focus on the service provided by the port, port-line agreements are made up to the minimum number of movements. At this point, the number of cranes and movements is limited due to the lateral movements of MHCs and as a result, STSs provide a significant competitive advantage in container operations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.18613/deudfd.803379en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiman ekipmanlarıen_US
dc.subjectLiman simülasyon tekniklerien_US
dc.subjectOperasyonel verimliliken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı analiz tekniğien_US
dc.subjectPort equipmenten_US
dc.subjectPort simulation techniquesen_US
dc.subjectOperational efficiencyen_US
dc.subjectComparative analysis techniqueen_US
dc.titleKonteyner Terminal Ekipmanları Arasında Operasyonel Verimliliğe Göre Liman Ekipman Seçimi: Karşılaştırmalı Bir Simulasyon Analizien_US
dc.title.alternativePort Equipment Selection Between Container Terminal Equipment According To Operational Efficiency: A Comparative Simulation Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBarbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi -- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.departmentBarbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi -- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issueIV. ULK ve V. UDT Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorBaştuğ, Sedat
dc.contributor.isteauthorGülmez, Seçil
dc.contributor.isteauthorAteş, Alpaslan
dc.contributor.isteauthorÇalışır, Vahit
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record