Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Olcay
dc.contributor.authorErdiş, Ercan
dc.contributor.authorCoşkun, Hilmi
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:14Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGenc, O., Erdis, E., Coskun, H. (2017). İnşaat Mühendisleri Özelinde Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımının İrdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 32(1), 31-37.en_US
dc.identifier.issn1019-1011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/346
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpBeE9UQXdNQT09en_US
dc.identifier.urihttps://mmf.cu.edu.tr/cu/dergi/sayilaren_US
dc.description.abstractİnşaat sözleşmelerinde iş sahipleri, mimarlar, mühendisler ve müteahhitler gibi farklı taraflar projenin farklı aşamalarına dahil olurlar. Birçok paydaşın farklı aşamalardaki işe dahil edilmesi genelde bu paydaşların memnuniyetsizliği ile sonuçlanır. Eşzamanlı Mühendislik kavramı tüm paydaşlar için açık bir platform sunarak, artan proje süresi ve yetersiz müşteri memnuniyeti gibi istenmeyen sonuçlar için bir çözüm sunabilir. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye'de, kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendisleri özelinde Eşzamanlı Mühendislik algısının ve bu yaklaşımı etkileyen faktörlerin saptanması ve EM'nin uygulanması sırasında karşılaşılan zorlukların ve uygulamasıyla edinilebilecek faydaların yorumlanması, şeklinde özetlenebilir. Bunun için web tabanlı olarak hazırlanan bir anket, meslek odaları vasıtasıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde, kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendislerine ulaştırılmıştır.Çalışma sonucunda; Türkiye'de kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendislerinin genel olarak eş zamanlı mühendislik hakkında teorik bilgi sahibi oldukları, fakat çoğunun henüz bunu uygulama olarak tecrübe etmedikleri tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn construction contracts, different parties, such as owners, architectural and engineering consultants, contractors, and users, are involved in different phase of the project. These involvements at different phases usually result dissatisfaction by these parties. Concurrent engineering concept can provide an answer to undesirable outcomes, such as increased project duration and reduced customer satisfaction, by providing an open platform for all involved stakeholders. The purpose of this study is to detect civil engineers’, who work for either government or private sector in Turkey’ construction industry, a of concurrent engineering (CE), the difficulties encountered during implementation, the benefits of CE and factors that affect CE. A web-based questionnaire prepared for this purpose and the questionnaire was delivered to civil engineers who work in Turkish public and private sectors through chambers of civil engineers. In conclusion; it is stressed that civil engineers, who work for either government or private sector in Turkey’ construction industry, have theoretical knowledge about concurrent engineering but most of them did not experienced the implementation yeten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEş Zamanlı Mühendisliken_US
dc.subjectMüşteri Memnuniyetien_US
dc.subjectKalite Yönetimien_US
dc.subjectConcurrent Engineeringen_US
dc.subjectCustomer Satisfactionen_US
dc.subjectQuality Managementen_US
dc.titleİnşaat mühendisleri özelinde eş zamanlı mühendislik yaklaşımının irdelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of civil engineers’ concurrent engineering approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.journalÇukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architectureen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorGenç, Olcay
dc.contributor.isteauthorErdiş, Ercan
dc.contributor.isteauthorCoşkun, Hilmi
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record