Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışıcı, Mustafa
dc.contributor.authorKoç, Ertan
dc.contributor.authorCansız, Ömer Faruk
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:16Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCalısıcı, M., Koc, E., Cansız, O. F. (2017). Katyonik asfalt emülsiyon stabilizasyonlu zeminin esnek üstyapı tabaka kalınlığına etkisi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), 231-237.en_US
dc.identifier.issn1019-1011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/354
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpBeE9UQXdNQT09en_US
dc.identifier.urihttps://mmf.cu.edu.tr/cu/dergi/sayilaren_US
dc.description.abstractYük ve yolcu taşımacılığının büyük oranda karayoluyla yapıldığı ülkemizde gelişen otomotiv sektörünün de etkisiyle daha yüksek yük kapasiteli kamyonların yollarda olması daha dayanıklı yolların imalatı ihtiyacını doğurmaktadır. Zemin taşıma gücünün artması esnek kaplamalarda maliyeti en yüksek kısım olan üst yapının daha dayanıklı ve daha az maliyetli olmasına sebep olacaktır. Bu çalışmada iki farklı zeminde yapılan C60B2 katyonik asfalt emülsiyonu ile stabilizasyonun zeminlerin Kaliforniya Taşıma Gücü (CBR) değerlerine etkileri incelenmiştir. CBR'da meydana gelen değişimin esnek üstyapı tabaka kalınlıklarına olan etkileri ise AASHTO 93 yöntemiyle tasarlanan üstyapı hesabıyla ortaya konmuştur. Sonuçta C60B2 ile stabilize edilmiş zeminlerde CBR artışıyla üstyapı tabakalarının kalınlığının belirgin ölçüde azaldığı ya da esnek üstyapının taşıma kabiliyetinin arttığı görülmüştüren_US
dc.description.abstractIn our country in which cargo and passenger transportation are mainly done on land routes, having more frequent higher load capacity trucks because of the improving automobile industry, necessitates more durable road constructions. The increase of the bearing capacity of soil enable cheaper and more durable superstructure, which is the most expensive part of flexible pavements. In this study, the effects on CBR value of two different soils which are stabilized with C60B2 cationic asphalt emulsion are investigated. Changing CBR values’ effects on the thickness of flexible superstructure layers are revealed by the superstructure calculation which is designed by the AASHTO 93 method. Finally, it has been observed that on soils which are stabilized with C6B02, increase of CBR significantly decreases superstructure’s layer thicknesses and improves flexible superstructure’s bearing ratioen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectC60B2en_US
dc.subjectStabilizasyonen_US
dc.subjectEsnek Üstyapıen_US
dc.subjectAASHTO 93en_US
dc.subjectStabilisationen_US
dc.subjectFlexible Pavementen_US
dc.titleKatyonik asfalt emülsiyon stabilizasyonlu zeminin esnek üstyapı tabaka kalınlığına etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of cationic bitumen emulsion stabilized subgrade on tickness of layers of the flexible pavementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.journalÇukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architectureen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorÇalışıcı, Mustafa
dc.contributor.isteauthorCansız, Ömer Faruk
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record