Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Mehmet
dc.contributor.authorAktaş, Mevlüt
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:21Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYıldırım, M., Aktas, M. (2016). Melatonin'in Pasifik Beyaz Karidesi, Litopenaeus vannamei (Boone 1931)'nin Kabuk Değişimi, Büyüme ve Et Kompozisyonu Üzerine Etkileri. (3), 193-200. doi:10.17693/yunus.51730en_US
dc.identifier.issn1303-4456
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/371
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17693/yunus.51730en_US
dc.identifier.urihttp://www.yunus.gov.tr/en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 0, 1, 3 ve 5 mg/kg düzeyinde yemlere ilave edilen melatonin'in L. vannamei jüvenillerinin büyüme, yaşama, yem değerlendirme, kabuk değiştirme ve vücut madde bileşenleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 1 m çapa ve 1,2 m yüksekliğe sahip tanklara 1,36±0,11 g ortalama ağırlığa sahip L. vannamei yavrularından 25 adet stoklanmış ve deneme 3 tekerrürlü olacak şekilde kurgulanmıştır. 120 gün süren araştırma sonunda yaşama oranının % 59-60 arasında değiştiği belirlenmiştir. 1 mg/kg düzeyinde melatonin katkılı yemlerle beslenen karideslerin ortalama canlı ağırlık kazancı, dönemsel canlı ağırlık kazancı, günlük canlı ağırlık kazancı kontrol grubu ile benzer bulunurken (P>0,05), kabuk değiştirme sayıları ve yem değerlendirme oranları ise daha iyi bulunmuştur (P<0,05). Özellikle yüksek düzeyde melatonin katkılı gruplarda yağ oranı daha düşük bulunmuştur (P<0,05). Sonuç olarak; yemlere 1 mg/kg düzeyinde melatonin ilavesinin kabuk değişimini uyardığı, ancak büyümenin uyarılması konusunda net bir sonuç ortaya çıkmadığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe Effects of Melatonin on Molting, Growth and Body Composition of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei (Boone 1931)The effects of melatonin added in diet as 0, 1, 3 and 5 mg/kg on molting, growth and body composition were investigated. 25 individual juvenile L. vannamei with an average weight of 1,36 g were stocked into the 1 ton capacity fiberglass tanks which have 1m diameter and 1.20 m height. Experiment were designed as three replicated. Survival rate changed between 59 and 60% (P&gt;0.05) in the groups at the end of the study that lasted for 120 days. Daily weight gain, average weight gain, specific growth rate of the control group was similar with the 1 mg/kg melatonin groups. Number of molting and food conservation rate of 1 mg/kg melatonin were better than the other groups (P&lt;0.05). Lipid level decreased as melatonin rate increased in the diet (P&lt;0.05). As a result; it was found that 1 mg/kg melatonin addition to the shrimp diet induced molting. On the other hand, the effects of melatonin on growth were unclear.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYunus Araştırma Bültenien_US
dc.relation.isversionof10.17693/yunus.51730en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHormonen_US
dc.subjectKaridesen_US
dc.subjectKabuk Değişimien_US
dc.subjectYetiştiriciliken_US
dc.subjectEt Kompozisyonuen_US
dc.subjectHormoneen_US
dc.subjectShrimpen_US
dc.subjectMoultingen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectMeat Compositionen_US
dc.titleMelatonin'in Pasifik Beyaz Karidesi, Litopenaeus vannamei (Boone 1931)'nin Kabuk Değişimi, Büyüme ve Et Kompozisyonu Üzerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Melatonin on Molting, Growth and Body Composition of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei(Boone 1931)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYunus Araştırma Bültenien_US
dc.contributor.departmentDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi -- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorAktaş, Mevlüt
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record