Show simple item record

dc.contributor.authorTürker, Hakan Tacettin
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:23Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTurker, H. T., (2015). Çimento esaslı malzemelerin çekme dayanımlarını bulabilmek için yeni bir yöntem önerisi: Üçgen plaka yöntemi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık-Fakültesi Dergisi, 30(4), 693-699. doi: 10.17341/gummfd.02170en_US
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/380
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17341/gummfd.02170en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TVRnNU1EZzRPQT09en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çimento esaslı malzemelerin çekme dayanımının belirlenmesi için iki eksenli gerilme altında ölçülen yeni bir metot önerilmiştir. Bu metotta çimento esaslı numuneler eşkenar üçgen plaka şeklinde hazırlanmaktadır. Üretilen üçgen plaka numune, üç adet küçük çelik bilye üzerine mesnetlenmiş ve numunenin üst bölgesinde ağırlık merkezine yerleştirilen küçük çelik bir bilye yardımı ile de yükleme yapılmıştır. Üçgen plaka numunelerin geometrik özellikleri, mesnetlenme ve yükleme durumları belirlenmiş, plaka numunenin taşıma kapasitesi ile malzemenin çekme dayanımı arasında ilişki kurulmuştur. Malzemenin çekme dayanımı için plastisite teorisinin kinematik bir yöntemi olan akma çizgileri yöntemi yardımıyla kapalı formda basit bir analitik formül türetilmiştir. Çekme dayanımını belirleyebilmek için önerilen formülü doğrulamak amacı ile çok sayıda harç üçgen ve prizma numunesi hazırlanarak test edilmiş ayrıca üçgen plaka numuneleri için Sonlu Elemanlar Modelli (SEM) oluşturulmuştur. Deneysel çalışma ve SEM sonuçlarının, önerilen yöntemin iki eksenli çekme dayanımını belirlemede kullanılabileceği görülmüştür. Deneysel sonuçlar, önerilen metotla belirlenen çift eksenli çekme dayanımının üç nokta eğilme deneyiyle belirlenen eğilmede çekme dayanımı değerinden %22 kadar daha düşük olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, a new test method to determine biaxial flexural tensile strength of cement based materials is proposed. A mortar triangular plate specimen is supported on three small spherical silver balls and loaded externally on a small spherical silver ball from the center of gravity of specimen. Yield line theory (YLT), which is a kinematic method of plastic analysis, is used to drive a simple equation for biaxial flexural tensile strength of cement based materials. In order to verify the derived equation, lots of triangular and prism mortar specimens were produced and tested according to the proposed model and three-point flexural test, respectively. Moreover, finite element analysis is also used to verify the derived equation and the results obtained from the experimental studies. It was concluded that FE analysis and experimental studies verified the proposed method and the derived closed-form equation for biaxial tensile strength of cement based materials. Experimental results also exhibited that biaxial tensile strength measured by proposed method is about 22% lower than that of the flexural strength obtained from three-point flexural test.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.17341/gummfd.02170en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜçgen Plaka Yöntemien_US
dc.subjectİki Eksenli Çekme Dayanımıen_US
dc.subjectÇimento Esaslı Malzemeleren_US
dc.subjectSonlu Elemanlar Yöntemien_US
dc.subjectAkma Çizgisi Teorisien_US
dc.subjectTriangular Plate Methoden_US
dc.subjectBiaxial Tensile Strengthen_US
dc.subjectCement Based Materialsen_US
dc.subjectFinite Element Methoden_US
dc.subjectYield Line Methoden_US
dc.titleÇimento esaslı malzemelerin çekme dayanımlarını bulabilmek için yeni bir yöntem önerisi: Üçgen plaka yöntemien_US
dc.title.alternativeA new test method for biaxial tensile strength of cement based materials: Triangular plate methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.journalJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Universityen_US
dc.contributor.departmentİskenderun Teknik Üniversitesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage693en_US
dc.identifier.endpage699en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorTürker, Hakan Tacettin
dc.relation.indexWeb of Science - Scopus - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record