Show simple item record

dc.contributor.authorAltuntaş, Serkan
dc.contributor.authorDereli, Türkay
dc.contributor.authorÖzşalap, Cengiz
dc.date.accessioned2019-07-06T14:49:05Z
dc.date.available2019-07-06T14:49:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAltuntas, S., Dereli, T., Ozsalap, C. (2019). Kalite fonksiyonu göçerimi (KFG) ile askeri havacılıktaki bakım faaliyetleri için yeni ürün tasarımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(4), 2187-2202. doi: 10.17341/gazimmfd.427449en_US
dc.identifier.issn1304-4915
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17341/gazimmfd.427449
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/gazimmfd
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/401
dc.description.abstractBu çalışmada, F-16 savaş uçaklarının bakım operasyonlarında kullanılmak üzere yaratıcı problem çözme teorisi (TRIZ) kullanılarak geliştirilmiş bir ekipmanın, Kalite Fonksiyonu Göçerimi (KFG) ile kullanıcı isteklerine göre yeniden tasarımına yönelik bir uygulama yapılmış ve daha iyi bir çözüm önerilmiştir. Söz konusu ekipman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri havacılıktaki bakım faaliyetleri için hâlihazırda kullanılmaktadır. Ekipmanın yeni kullanılmaya başlanmış olması nedeniyle geliştirilebileceği ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda iyileştirilebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, yazında müşteri/kullanıcı görüşleri doğrultusunda (özellikle yeni) ürün geliştirme sürçlerinde kullanılan KFG uygulaması bu çalışmada sunulmuştur. Çalışma kapsamında oluşturulan kalite ekibinden görüşme yoluyla elde edilen verilerden hareketle müşteri gereksinimleri belirlenmiştir. Daha sonra teknik gereksinimlerin de belirlenmesiyle, KFG uygulamasının önemli girdileri elde edilmiş ve kalite evinin oluşturulmasıyla, kullanılmakta olan ekipmanın kullanıcı görüşleri doğrultusunda nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler derlenmiştir. Bu bilgilerden hareketle, ekipmanın yeniden tasarımına yönelik iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Çalışmanın yazına iki önemli katkısı bulunmaktadır. Birincisi, mevcut durumda literatürde tanıtılan bir ekipman bu çalışma ile yeniden tasarlanarak alternatif yeni bir ürün önerilmiştir. İkincisi, KFG kullanılarak sistematik şekilde ürün geliştirmeye yönelik bir gerçek hayat uygulaması adım adım sunulmuştur. Çalışma kapsamında sunulan iyileştirme önerilerinin dikkate alınmasıyla, geliştirilen yeni ekipmanın üretilmesi ve kullanılmasının havacılık sektöründeki bakım operasyonlarındaki etkinliği ve verimliliği arttıracağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, an existing equipment which was already developed by using theory of inventive problem solving (TRIZ) for use in the maintenance operations of the F-16 fighter aircraft, is redesigned through Quality Function Deployment (QFD). Redesign is performed based on the user needs. The equipment is currently used in the maintenance operations of F-16 fighting falcon by Turkish Armed Forces. It has been assessed that the equipment can be improved in terms of user opinions due to the commencement of new use. Therefore, QFD application is performed to reflect the customer’needs during new product development process. The customer requirements are determined from the data obtained through the interview with the quality team created for this study. Based on customer requirements, suggestions are provided for redesign the equipment. There are two important contributions of the current study to literature. First, an equipment, which was already introduced in the literature is redesigned in the current study and an alternative new product is proposed. Second, a real life case study is conducted to Show a full illustrative example of Quality Function Deployment (QFD) in defence industry and for systematic product development using QFD. Efficiency and effectiveness in maintenance operations in the military aviation sector can be improved by taking into account the suggestions provided in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.17341/gazimmfd.427449en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSavunma Sanayiien_US
dc.subjectAskeri Havacılık Sektörüen_US
dc.subjectKFGen_US
dc.subjectYeni Ürün Tasarımıen_US
dc.subjectYeni Ürün Geliştirmeen_US
dc.subjectDefense Industren_US
dc.subjectMilitary Aviation Sectoren_US
dc.subjectQFDen_US
dc.subjectNew Product Designen_US
dc.subjectNewProduct Developmenten_US
dc.subject.othermaintenanceen_US
dc.subject.othermilitary aviationen_US
dc.subject.otherproduct developmenten_US
dc.subject.otherquality function deploymenten_US
dc.subject.othersalesen_US
dc.subject.othersupersonic aircraften_US
dc.subject.otherdefence industryen_US
dc.subject.othermaintenance operationsen_US
dc.subject.othernew product designen_US
dc.subject.othernew product developmenten_US
dc.subject.othernew product development processen_US
dc.subject.otherquality function deployments (QFD)en_US
dc.subject.othersystematic product developmenten_US
dc.subject.othertheory of inventive problem solvingen_US
dc.subject.otherproduct designen_US
dc.titleKalite fonksiyonu göçerimi (KFG) ile askeri havacılıktaki bakım faaliyetleri için yeni ürün tasarımıen_US
dc.title.alternativeNew product design for military aviation maintenance activities through quality function deployment (QFD)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.journalJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Universityen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4383-4710en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2130-5503en_US
dc.contributor.authorID000-0002-9227-7845en_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2187en_US
dc.identifier.endpage2202en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorDereli, Türkay
dc.relation.indexWeb of Science - Scopus - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record