Show simple item record

dc.contributor.advisorCansız, Ömer Faruk
dc.contributor.authorGöçmen, Samed
dc.date.accessioned2019-07-11T18:39:15Z
dc.date.available2019-07-11T18:39:15Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationGocmen, S. (2018). Gezgin satıcı problemleri baz alınarak multimodal taşımacılık güzergahlarının optimizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerine entegrasyonu (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/418
dc.description.abstractKüreselleşen dünya ve büyüyen ekonomi, ekonomik rekabet ortamı içerisinde şirketleri ayakta kalabilmek ve varlığını devam ettirebilmek adına yeni arayışlar içerisine yöneltmiştir. Hammadde ve üretim maliyetlerinin aynı sektörler içerisinde hemen hemen aynı seviyede olması, bu arayışta tanım olarak taşıma faaliyetlerinin bütününü içeren lojistiği ön plana çıkarmaktadır. Çünkü lojistik, hammadde temininden ürünün müşteriye arzına kadar her aşamada aktif rol oynamaktadır. Lojistik giderlerinde yapılabilecek bir optimizasyon ve masrafların iyileştirilmesi, kurum ve kuruluş ekonomilerini doğrudan etkileyecektir. Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisindeki Multimodal Taşımacılık için ulaşım modu değişimine uygun yerler olan, Lojistik Köyler ve Ticari Limanlar üzerinden GSP baz alınarak, PSO ile bir Multimodal Taşımacılık optimizasyonu denemesi yapılmıştır. Optimizasyon ile özellikle Ülkemizde yaygın kullanılan Unimodal Karayolu Taşımacılığı için ve Multimodal Taşımacılık için; mesafe, süre ve maliyet olmak üzere üç ayrı parametre için çözüm yapılmıştır. Her parametre için yapılan çözümler Unimodal Karayolu Taşımacılığı ve Multimodal Taşımacılık için ayrı ayrı karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede Multimodal Taşımacılığın üç ayrı parametre için de daha avantajlı olduğu görülmüştür. Son olarak ise yapılan optimizasyonun AUS'a entegrasyonu araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe globalizing world and the growing economy cause the companies have to find new quests to survive in the economic competitive environment. The fact that Raw materials and production costs are at almost the same level in the same sectors foreground the logistics. Because Logistics plays an active role at every stage from the supply of raw materials to the suplly of products to customers. An optimization that can be done at logistics will directly affect the corporate and enterprise economies. In this study, an multimodal transport optimization experiment was carried out with particle swarm optimization (PSO) based on the traveling salesman problem (TSP). Logistic villages and commercial ports were selected which are suitable for transportation mode change for multimodal transport. With optimization, we have solved three parameters for distance, time and cost for Unimodal Road Transport and Multimodal Transportation which are widely used in our country. The solutions for each parameter were compared and evaluated separately for Unimodal Road Transport and Multimodal Transport. Multimodal transport is seen to be more advantageous for three separate parameters as a result of evaluation. Finally, The integration of the optimization into intelligent transport systems (ITS) has been investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistik köyen_US
dc.subjectMultimodal taşımcalıken_US
dc.subjectGezgin satıcı problemien_US
dc.subjectParçacıklı sürü optimizasyonuen_US
dc.subjectAkıllı ulaşım sistemlerien_US
dc.subjectLogistics villageen_US
dc.subjectMultimodal transporten_US
dc.subjectTraveling salesman problemen_US
dc.subjectParticle swarm optimizationen_US
dc.subjectIntelligent transportation systemsen_US
dc.titleGezgin satıcı problemleri baz alınarak multimodal taşımacılık güzergahlarının optimizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerine entegrasyonuen_US
dc.title.alternativeOptimization of multimodal transportation routes based on traveling salesman problems and integration into intelligent transportation systemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorCansız, Ömer Faruk
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record