Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraaslan, Muharrem
dc.contributor.authorBağmancı, Mehmet
dc.date.accessioned2019-07-12T11:53:06Z
dc.date.available2019-07-12T11:53:06Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationBagmancı, M. (2018). Metamalzeme emici tabanlı mikro dalga ve optik frekanslarda enerji hasadı benzetimleri ve uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/435
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, metamalzeme tabanlı mikrodalga frekansında ve optik frekansta çalışan sinyal emici yapıları tasarlanmıştır. Literatürde bulunan mikrodalga frekansında çalışan metamalzeme tabanlı sinyal emici yapılarından farklı olarak bu çalışmada tasarlanan mikrodalga sinyal emici yapıları özellikle WI-FI, WIMAX ve uydu haberleşmesi frekanslarında kullanım için tasarlanmıştır. Mikrodalga frekans bandında tasarlanan MTM tabanlı yapıların bazılarının sinyal emici özelliklerinin yanında enerji hasatlama özellikleri de araştırılmıştır. Bahsedilen bu yapılara dirençler yerleştirilerek sinyal emici tarafından hapsedilen EM enerji elektrik enerjisine çevrilmiştir. Ayrıca mikrodalga frekans bandında çalışan sinyal emici yapılarının üretimleri yapılarak KEYSIGHT marka PNA-L N5234A Network Analyzer ile deneysel ölçümleri yapılmış ve nümerik ve deneysel sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Optik frekansında çalışan sinyal emici yapıları ise güneş pili uygulamalarına öncülük edebilecek niteliktedir. Çünkü bu yapılar görünür ışık bölgesinin yanında kızılötesi ve ultraviyole frekans bölgelerinde mükemmel emilim değerlerine sahiptirler. Mikrodalga ve optik frekanslarda çalışan sinyal emici yapılarının nümerik çalışmaları sonlu integrasyon tekniği (FIT) tabanlı benzetim programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, metamaterial absorber based structures operating on microwave frequency and optical frequency are designed. Unlike the metamaterial based signal absorber structures that operate in the microwave frequency range found in the literature, the microwave signal absorber structures designed in this work are specifically designed for use in WI-FI, WIMAX and satellite communication frequencies. The energy harvesting characteristics of some of the MTM-based structures designed in the microwave frequency band, as well as the signal absorptive properties, have been investigated. By placing these built-in resistors mentioned above, the EM energy trapped by the signal absorber is turned into electrical energy. In addition, signal absorber structures operating in the microwave frequency band were fabricated and experimental measurements were made with KEYSIGHT brand PNA-L N5234A Network Analyzer and the numerical and experimental results were compared with each other. Signal absorber structures operating at the optical frequency can lead to solar cell applications. Because these structures have excellent absorption values in the infrared and ultraviolet frequency regions besides the visible light region. Numerical studies of signal absorber structures operating in microwave and optical frequencies have been carried out using a finite integration tecnique (FIT) based simulation program.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetamalzemeen_US
dc.subjectMetamalzeme tabanlı sinyal emicien_US
dc.subjectEnerji hasatlamaen_US
dc.subjectMetamaterialen_US
dc.subjectMetamaterial based absorberen_US
dc.subjectEnergy harvestingen_US
dc.titleMetamalzeme emici tabanlı mikro dalga ve optik frekanslarda enerji hasadı benzetimleri ve uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeMetamaterial absorber based energy harvesting simulations and applications at microwave and optic frequenciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDörtyol Meslek Yüksekokuluen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorKaraaslan, Muharrem
dc.contributor.isteauthorBağmancı, Mehmet
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record