Show simple item record

dc.contributor.advisorSevim, Umur Korkut
dc.contributor.authorAtasever, Meltem
dc.date.accessioned2019-07-12T12:16:16Z
dc.date.available2019-07-12T12:16:16Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationAtasever, M. (2018). Ayakkabı sanayi poliüretan taban atıklarının beton agregası olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/436
dc.description.abstractBu çalışmada, Antakya Organize Sanayi bölgesinde üretim yapan Alkan Taban Fabrikası'nda, ayakkabı tabanı üretimi esnasında ortaya çıkan poliüretan taban atığının (PTA) betonda agrega yerine kullanılmasının beton özelliklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla 3 farklı sette beton üretimi yapılmıştır. 1. setin tamamında CEMI 42,5 çimento kullanılırken PTA iri agrega ile hacimce %0, %5, %10, %15, %20 ve %25 oranlarında yer değiştirilmiştir. 2. sette PTA ile agrega 1. setteki oranlarda yer değiştirilirken aynı zamanda CEMI 42,5 çimentonun ağırlıkça %10'u yerine yüksek fırın cürufu (YFC) kullanılmıştır. 3. sette ise CEMI 42,5 çimentonun ağırlıkça %5'i yerine silika dumanı (SD) kullanılırken aynı zamanda PTA ile iri agrega hacimce %0, %5, %10, %15, %20 ve %25 oranlarında yer değiştirilmiştir. Bütün karışımlarda su/bağlayıcı oranı 0,4 ve bağlayıcı dozajı 450 kg/m3'tür. Üretilen taze beton karışımları üzerinde çökme, birim hacim ağırlık ve hava yüzdesi deneyleri yapılmıştır. Toplamda üretilen 18 farklı karışım 28 gün standart küre tabi tutulmuştur. 28 gün sonunda kürden alınan numuneler üzerinde basınç dayanımı, eğilme dayanımı, yarmada çekme dayanımı, test çekici, ultrasonik ses hızı, enerji yutma kapasitesi, aşınma, su emme, kapilarite, basınçlı su geçirimliliği, elastisite modülü ve dinamik elastisite modülü testleri yapılmıştır. Deney sonuçlarının hepsi birlikte değerlendirildiğinde PTA'nın betonda agrega yerine %10 mertebelerinde kullanılabileceği ve böylece bu atık malzemenin hem bertaraf edilerek ekonomiye kazandırılabileceği hem de doğal kaynak kullanımının bir kısmının önüne geçilebileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the usage of polyurethane sole waste (PSW), which emerged during shoe sole production and is produced in the Alkan Sales Factory in Antakya Organized Industrial Site, is researched instead of aggregate in concrete. For this purpose, 3 different sets of concrete were produced. In the first set, CEMI 42,5 cement is used, while PTA is replaced by coarse aggregate at 0, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% by volume. In the second set, blast furnace slag (BFS) replaced with CEM I 42.5 cement 10% by weight while the aggregate is replaced as in the first set by PSW. In the third set, silica fume (SF) is used instead of 5% by weight of CEMI 42.5 cement, while coarse aggregate replacement ratio are 0, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% by volume. The water / binder ratio is 0.4 and the binder dosage is 450 kg / m3in all mixtures. Slump test, unit weight and air content (%) tests are performed on the produced fresh concrete mixes. 18 different mixtures produced totally are subjected to 28 days standard water curing. Compressive strength, flexural strength, splitting tensile strength, Schmidt test, Ultrasonic pulse velocity, energy absorption capacity, abrasion, water absorption, capillarity, pressurized water permeability, elasticity modulus and dynamic elasticity modulus tests were carried out on samples taken from cured samples after 28 days. When all of the test results are evaluated together, it is considered that PSW can be used in 10% by volume in concrete instead of aggregate, both as this waste material can be disposed and contributes to economy as well as part of natural resource usage can be avoided.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPoliüretanen_US
dc.subjectAyakkabı Taban Atığıen_US
dc.subjectSüneken_US
dc.subjectBetonen_US
dc.subjectEnerji Yutmaen_US
dc.subjectPolyurethaneen_US
dc.subjectShoe Sole Wasteen_US
dc.subjectDuctileen_US
dc.subjectConcreteen_US
dc.subjectEnergy Absorptionen_US
dc.titleAyakkabı sanayi poliüretan taban atıklarının beton agregası olarak kullanılabilirliğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the usability of shoe industry polyurethane sole wastes as concrete aggregateen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorSevim, Umur Korkut
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record