Now showing items 1-1 of 1

    • Halı ve Bor atıklarından izolasyon malzemesi üretimi 

      Erdoğan, Yasin (Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 2016)
      Yapılan çalışmada halı atıklarının bor minerallerinden olan ham kolemanite cevheri ve kolemanite baraj atığı katkılı solüsyon ile karıştırılarak konutlarda kullanılabilecek izolasyon malzemesinin üretilmesi sağlanmıştır. ...