Show simple item record

dc.contributor.authorKuş, Hüsamettin
dc.contributor.authorAltıparmak, Duran
dc.contributor.authorBaşar, Gökhan
dc.date.accessioned12.07.201910:50:10
dc.date.accessioned2019-07-12T22:07:07Z
dc.date.available12.07.201910:50:10
dc.date.available2019-07-12T22:07:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKus, H., Altiparmak, D., Basar, G. (2016). Sıcak Presleme Yöntemi ile Üretilmiş Uçucu Kül Takviyeli Bronz Matrisli Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Özellikleri Üzerine Kolemanit Miktarının Etkisi. Politeknik Dergisi, 19 (4) : 537-546.
dc.identifier.issn1302-0900
dc.identifier.issn2147-9429
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.2339/2016.19.4.537-546
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/843
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/33093/368282
dc.descriptionWOS: 000447835300019en_US
dc.description.abstractBu çalışmada sıcak presleme yöntemi ile üretilen kütlece % 6 uçucu kül takviyeli bronz matrisli fren balata malzemesinin tribolojik özellikleri üzerine farklı oranlarda (% 0,5-4) ilave edilen kolemanit miktarının etkisi araştırılmıştır. Üretilen balata malzemelerinin sürtünme aşınma deneyleri SAE J661 test standardına göre Chase tipi test cihazında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sertlik, yoğunluk gibi bazı fiziksel özellikler de belirlenmiştir. Aşınma mekanizmasını belirleyebilmek için numunelerin aşınma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-Işını Kırınım yöntemi (XRD) kullanılarak karakterize edilmiştir. Deneysel çalışma sonucunda bütün balata numunelerinin aşınma direnci ve sürtünme katsayısı değerleri SAE-J661 standart aralığında çıkmıştır. Aşınma direnci açısından en iyi sonucu kolemanit ilavesiz sürtünme malzemesi verirken, sürtünme katsayısı açısından en iyi sonucu % 0,5 kolemanit ilaveli sürtünme malzemesi vermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.2339/2016.19.4.537-546en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBrake lining materialsen_US
dc.subjectFly Ashen_US
dc.subjectColemaniteen_US
dc.subjectWear mechanismsen_US
dc.subjectFren balata malzemesi
dc.subjectUçucu Kül
dc.subjectKolemanit
dc.subjectAşınma mekanizması
dc.subject.classificationEngineering
dc.subject.classificationMultidisciplinary
dc.titleSıcak Presleme Yöntemi ile Üretilmiş Uçucu Kül Takviyeli Bronz Matrisli Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Özellikleri Üzerine Kolemanit Miktarının Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Colemanite Content on Friction-Wear Properties of the Bronze Based Brake Lining Material Reinforced with Fly Ash Fabricated by the Hot-Pressing Method
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Polytechnic-Politeknik Dergisien_US
dc.contributor.departmentİskenderun Meslek Yüksekokulu -- Otomotiv Programı Bölümüen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- Makina Mühendisliği Bölümü
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage537en_US
dc.identifier.endpage546en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorKuş, Hüsamettin
dc.contributor.isteauthorBaşar, Gökhan
dc.relation.indexWeb of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record