Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Ali
dc.contributor.authorAhi, Veysel Karani
dc.date.accessioned2019-07-16T12:21:43Z
dc.date.available2019-07-16T12:21:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAhi, V. K. (2019). Endüstriyel arıtma çamurlarından enerji kazanılması (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/969
dc.description.abstractBu çalışmada; öncelikle Adana Organize Sanayi Bölgesinden (AOSB) çıkan endüstriyel atıkların arıtma tesislerinde arıtılması sonucunda açığa çıkan atık çamuru miktarının tespiti yapılmıştır. Sonrasında yıllık miktarı belirlenen atık su çamurunun kimyasal içeriği analiz edilmiş ve kalorifik ısıl değeri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ve analiz sonuçları baz alınarak, mevcut durumda ağaç kabuğunun ek yakıt olarak kullanıldığı tesiste atık su çamurunun ek yakıt olarak kullanılması durumunda elde edilecek enerji ve sistem maliyetleri hesaplanmıştır. Kurutma sistemi olarak döner tamburlu termal kurutucu sistem seçilmiştir. Dekantör girişinde %2,2, dekantör çıkışında %20 kuruluk oranına sahip endüstriyel atık çamurun %80 kuruluk oranına çıkarmak ve özel dizayn kazanda yanma prosesine hazırlamak için tasarlanmış olan döner tamburlu termal kurutucu sistemin enerji hesapları da yapılarak maliyet analizi yapılmıştır. Tasarımı yapılmış olan 80 ton/gün kapasiteye sahip döner tamburlu termal kurutucu sistem hareketli ızgaralara sahiptir. Kurutucu sistemin iç çapı 2500 mm, uzunluğu 26000 mm ve eğimi %3 olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study; firstly the amount of waste sludge which has been released as a result of the treatment of industrial wastes from Adana Organized Industrial Zone (AOSB) in treatment plants has been determined. Afterwards, the chemical content of the waste water sludge was analysed and calorific value was calculated. Based on the obtained data and analysis results, the energy and system costs are obtained in case the waste water sludge used as additional fuel for the plan which uses the tree husk as additional fuel, in present case. A rotary drum thermal drier system was chosen as the drying system. The cost analysis was performed by calculating the energy flow of the rotating drum thermal dryer system that is designed to increase the sludge humidity to 80%, the humidity of which is 2.2% at decanter inlet and 20% at decanter outlet. The rotary drum thermal dry system with a designed capacity of 80 tons/day has moving grilles. The inside diameter of the dryer system is 2500 mm, the length is 26000 mm and the inclination is 3%.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDekantören_US
dc.subjectArıtma çamuruen_US
dc.subjectDöner tamburlu kurutucuen_US
dc.subjectTermal kurutucuen_US
dc.subjectDecanteren_US
dc.subjectTreatment sludgeen_US
dc.subjectRotary dryeren_US
dc.subjectThermal dryeren_US
dc.titleEndüstriyel arıtma çamurlarından enerji kazanılmasıen_US
dc.title.alternativeEnergy saving from industrial wastesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorKoç, Ali
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record