Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Ali
dc.contributor.authorKaradeniz, Tülin
dc.date.accessioned2019-07-17T05:57:14Z
dc.date.available2019-07-17T05:57:14Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationKaradeniz, T. (2017). Az katlı yapıların TDY 2007'ye göre performans analizi uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/979
dc.description.abstractÜlkemiz çeşitli deprem kuşaklarında yer almaktadır. Son elli yılda ülkemiz coğrafyasında çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmiştir. Ülkemizde, orta şiddetli depremler bile, can ve maddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple, tüm yapıların deprem performanslarının belirlenmesi çok önem kazanmıştır. Bu çalışmada, TDY 2007'nin 7. bölümü ile ülkemizdeki literatüre giren performans analizi kullanılarak çözümler yapılmıştır. Analizlerde İdecad Statik programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractOur country is located in various earthquake zones. During the last fifty years, our country has been experiencing severe and severe earthquakes in its geography. In our country, even moderate earthquakes cause life and material loss. For this reason, it has become very important to determine the earthquake performances of all structures. In this study, 7th part of TDY 2007, solutions were carried out using the risk analysis described in the regulation related to performance analysis entering into the literature in our country. Idecad static program was used in the analyzes. The results are presented in tables and graphs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAz Katlı Yapılaren_US
dc.subjectPerformans Analizien_US
dc.subjectYapı Güçlendirmesien_US
dc.subjectLow-Rise Structuresen_US
dc.subjectPerformance Analysisen_US
dc.subjectBuilding Retrofiten_US
dc.titleAz katlı yapıların TDY 2007'ye göre performans analizi uygulamalarıen_US
dc.title.alternativePerformance analysis applications of low-rise buildings by TDY 2007en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorDoğan, Ali
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record