Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Ersin
dc.contributor.authorYıldırım, Mehmet Mustafa
dc.date.accessioned2019-07-17T11:12:11Z
dc.date.available2019-07-17T11:12:11Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationYildirim, M. M. (2017). Elektrik güç sistemlerinde yapay zeka ile yük frekans kontrolü (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/992
dc.description.abstractBu çalışmada güç değeri 100 kW'a kadar olan, küçük çaplı hidroelektrik santrallerinde kullanılabilecek, yük frekans kontrolü ele alınmıştır. Köy ve mezralarda bulunan, debileri az olan akarsu yatakları üzerinde kurulabilecek, küçük ölçekli santraller de frekans kontrollünün yapılması amacıyla bir sistem tasarlanmıştır. Çalışmada Elektronik yük frekans kontrolörü için PID ve Fuzzy kontrol teknikleri ayrı ayrı Matlab programı ile modellenerek, tasarlanan sistemin oluşabilecek durumlara verdiği cevaplar incelenmiştir. Simülasyon sonuçları kontrolsüz, PID ve Fuzzy kontrollü olarak alınmıştır. Fuzzy kontrolün daha etkin olduğu deneylerde görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, load frequency control, which can be used in small diameter hydroelectric power plants with power values up to 100 kW, is considered. A system is designed for frequency control purposes for small-scale power plants which can be built on rivers with low volume located in villages and hamlets. In the study, the PID and Fuzzy control techniques for the electronic load frequency controller are modeled separately with the Matlab program and the responses of the designed system to the possible situations are investigated. Simulation results are obtained uncontrolled, PID and Fuzzy controlled. Experiments and the results have shown that fuzzy control is more effective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYük-frekans kontrolörüen_US
dc.subjectElektronik yük frekans kontrolörüen_US
dc.subjectFuzzy ve PID tabanlı elektronik yük frekans kontrolörüen_US
dc.subjectGüç sistemlerien_US
dc.subjectLoad frequency controlleren_US
dc.subjectElectronic ballast controller based on fuzzy and PIDen_US
dc.subjectPower systemsen_US
dc.titleElektrik güç sistemlerinde yapay zeka ile yük frekans kontrolüen_US
dc.title.alternativeLoad frequency control using artificial intelligence in electric power systemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorÖzdemir, Ersin
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record