Show simple item record

dc.contributor.authorCinnioğlu, Hasan
dc.contributor.authorAtay, Lütfi
dc.contributor.authorKarataş, Ezgi
dc.date.accessioned2021-01-11T07:29:37Z
dc.date.available2021-01-11T07:29:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationCi̇nni̇oğlu, H., Atay, L., Karakaş, E. (2019). Algılanan Liderlik Tarzının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Çanakkale Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (6), 157-165. https://doi.org/10.18506/anemon.506539en_US
dc.identifier.issn2147-7655
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18506/anemon.506539
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1673
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı çalışanların otel yöneticilerinde algıladıkları liderlik tarzlarının tükenmişlik düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırmada liderlik tarzları olarak çalışan, üretim ve değişim odaklı liderlik tarzları incelenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için Çanakkale ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel çalışanlarına anket uygulanmıştır. Basit tesadüfi yöntemle seçilen otel çalışanlarına toplamda 120 anket dağıtılmış, bunlardan 107 geri dönüş sağlanmış ancak eksik ve hatalı anketler çıkarılarak toplamda 102 anket analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda çalışanların tükenmişlik düzeylerinin orta düzeye yakın olduğu ve çalışanlar tarafından yöneticilerinde en fazla üretime yönelik liderlik tarzının algılandığı tespit edilmiştir. Araştırmada çalışan ve değişim odaklı liderlik tarzlarının tükenmişlik düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, üretim odaklı liderlik tarzının ise tükenmişlik düzeyi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to explore the influence of hotel employee’s perceived leadership style on their level of burnout. In this research; employee-oriented, change-oriented and productionoriented leadership styles are investigated. Within the scope of this research, the employees of four and five star hotels in Canakkale were surveyed. A total of 120 questionnaires were distributed to the employees who were selected by simple random method. However, 107 questionnaires were returned and 102 questionnaires in total were analyzed after missing and incorrect ones were excluded. Based on the analysis of data, it was determined that the burnout levels of the employees are low as well as production-oriented leadership is the most perceived leadership style by the employees. At the same time, a significant relationship was found between the level of burnout and both employee-oriented and change-oriented leadership styles. On the other hand, no significant relationship was found between the level of burnout and production-oriented leadership style.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.18506/anemon.506539en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectÇanakkale otellerien_US
dc.subjectÇalışan-değişim-üretim odaklı liderliken_US
dc.subjectOtel işletmelerien_US
dc.subjectEmployee-change-production oriented leadershipen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectHotel employeeen_US
dc.subjectHotels in Canakkaleen_US
dc.titleAlgılanan Liderlik Tarzının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Çanakkale Otel İşletmelerinde Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Influence Of Hotel Employee’s Perceived Leadership Style On Their Level Of Burnout: Çanakkale Sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.journalJournal of Social Sciences of Mus Alparslan University
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesi -- Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7826-619Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2598-6227en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2413-5036en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage165en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorCinnioğlu, Hasan
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record