Show simple item record

dc.contributor.authorYurtlu, Murat
dc.contributor.authorSaçlı, Çağrı
dc.date.accessioned2021-10-06T06:56:01Z
dc.date.available2021-10-06T06:56:01Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYurtlu, M., Saçlı, Ç. (2021). Yazılım Bilişim Sistemleri Yetkilileri Perspektifinden Otellerde Dijital Pazarlama. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9 (3), 2010-2036. DOI: 10.21325/jotags.2021.879en_US
dc.identifier.issn2147-8775
dc.identifier.urihttps://www.jotags.org/index/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1884
dc.description.abstractTurizm pazarlamasında geleneksel pazarlama araçlarının yerini teknolojik yazılımlar almaktadır. Bununla birlikte teknolojiyle dönüşen ve giderek şeffaflaşmak zorunda olan turizm pazarlamasında pazar payından yararlanan paydaşlar her geçen gün artmaktadırlar. Oluşan rekabet ortamına bağlı olarak turizm pazarının yapısı giderek karmaşıklaşan bir yapıya bürünmüştür. Bu araştırmanın amacı ülkemizde turizmde faaliyet gösteren online yazılım firmalarının güncel hizmetleri, uygulamaları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında turizm pazarlamasının otelcilik sektöründeki online pazarlama ürünlerinin kullanım etkinliğini, işleyişini ve geleceğe yönelik uygulamalarını saptamaktır. Bu nedenle araştırma kapsamında EMITT turizm fuarına katılan 12 online yazılım şirketi yöneticisiyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde elde edilen veriler MAXQDA nitel veri analiz programı desteğiyle içerik analizi yapılarak kodlanmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre bir ana tema, beş kategori (tema) ve on dört alt tema ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçları otelcilik sektöründeki pazarlama stratejileri açısından online bilişim yazılım uygulamalarının güncel durumunu sunmaktadır. Bu sebeple hem akademik hem de sektörel bazda önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractTechnological softwares replace traditional marketing tools in tourism marketing. In addition to this, the stakeholders benefiting from the market share in tourism marketing, which is transformed with technology and has to become increasingly transparent, is increasing day by day. Due to the competitive environment, the structure of the tourism market has become increasingly complex. The aim of this research is to determine the effectiveness, functioning and future applications of online marketing products in the hotel industry in tourism sector about the current services, applications and future projects of online software companies operating in tourism in Turkey. For this reason, interviews were conducted with 12 online software company managers who participated in EMITT tourism fair. The data obtained as a result of the interviews were coded and interpreted through content analysis with the support of the MAXQDA qualitative data analysis program. According to the data obtained, a main theme, five categories (themes) and fourteen subthemes emerged. The results of the research provide the current status of online information technologies software applications in terms of marketing strategies in the hospitality sector. For this reason, it is important both on academic and sectoral basis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.relation.isversionof10.21325/jotags.2021.879en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmde bulut tabanlı sistemleren_US
dc.subjectOtel kanal yöneticisien_US
dc.subjectRezervasyon modülüen_US
dc.subjectOtel yönetim sistemi (PMS)en_US
dc.subjectCloud based systems in tourismen_US
dc.subjectHotel channel manageren_US
dc.subjectBooking engineen_US
dc.subjectProperty management systemen_US
dc.titleYazılım Bilişim Sistemleri Yetkilileri Perspektifinden Otellerde Dijital Pazarlamaen_US
dc.title.alternativeDigital Marketing in Hotels from the Perspective of Software Information Systems Authoritiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesi -- Turizm Rehberliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0947-8401en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7771-8190en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage2010en_US
dc.identifier.endpage2036en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorYurtlu, Murat
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record