Show simple item record

dc.contributor.authorBabat, Duygu
dc.contributor.authorGökçe, Fikret
dc.contributor.authorKocabozdoğan, Kazım
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:16Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBabat, D., Gokce, F., Kocabozdogan, K. (2016). Hatay'da farklı bir lezzet: Kabak tatlısı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue 1), 77-85. DOI: 10.21325/jotags.2016.23en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/353
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.23en_US
dc.identifier.urihttps://www.jotags.org/en_US
dc.description.abstractKimi yerler vardır ki, gücünü sahip olduğu lezzetlerden ve bu lezzetleri insanlığa armağan eden kültüründen alır. Hatay yöresi ve yöreye özgü lezzet yelpazesi de işte bu yerlerden biridir. 7500 yıllık tarihi bir birikime sahip yörede, her bir medeniyetin, dinin yaşanmışlığının getirmiş olduğu çeşitlilik büyük bir yemek kültürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu coğrafyada yemek, insanların besin ihtiyacını gidermesi anlamına gelmez. Yemek; birliktir, mutluluktur, uzun sohbetlerin gerçekleştirildiği kalabalık sofralardır, günlerce hazırlık yapılıp anında tüketilen eşi benzeri olmayan lezzetlerdir. İşte bu lezzetlerden biri de kabak tatlısıdır. Her ne kadar Türkiye'nin birçok merkezinde yapılıyor olsa da, Hatay'da üretilen cam misali kıtır kabak tatlısı diğerlerinden çok farklıdır. Bu nedenle, çalışmada kabak tatlısına yer verilmiştir. Bu lezzetin, diğerlerinden farklı olmasının nedenleri yapısal olarak incelenmiştir. Gerçeğe ulaşmayı, nesneler arasındaki ilişkiler yoluyla amaçlayan yöntem ile tatlının yapılışında uygulanan farklı metotların meydana gelmesindeki unsurlar analiz edilmiştir. Bu amaçla, Hatay'ın en eski kabak tatlısı ustaları ve yörenin yaşça büyük değerleriyle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; tatlının kendisinin, tatlının yapılışı esnasındaki bağıntıların, tatlının köken, gelişim, etkileşim gibi yapımında rol oynayan unsurların, bütünü kapsayan öğelerin çözümlenmesi aşamalarının ardından turizm açısından önemli bir gastronomik öğe olduğu sonuca varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThere are some places where gain its reputation from the tastes it has and culture which gives that flavors as a gift to humanity. Hatay region and the region's unique flavor range is one of the hat places. The region has a history of 7500 years of experience, diversity which has been brought by the religious, every civilization and life experience has led to the emergence of a great food culture. In this region, eating does not mean to meet the nutritional needs of people. Food is unity, happiness, crowded table that held long conversations, unparalleled flavors which has preparations for several days and instantly consumed. One of these flavor is pumpkin pie. Although pumpkin dessert is being done in many centers in Turkey, in Hatay is very different from others. Therefore, the work is about the pumpkin pie. The reasons of the differences of this flavor has investigated structurally. The factors in the occurrence of different methods that applied to the preparatin of dessert analyzed by the method which is try to achieve real, through relationships between objects. For this purpose, interviews with the oldest pumpkin dessert master of Antakya was conducted. In this context, the relationship during the preperation of sweet, dessert's origins, development, production of the elements involved has reached by the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.relation.isversionof10.21325/jotags.2016.23en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKabak Tatlısıen_US
dc.subjectHatay Mutfak Kültürüen_US
dc.subjectYapısalcılıken_US
dc.subjectPumpkin Desserten_US
dc.subjectHatay Culinaryen_US
dc.subjectStructuralismen_US
dc.titleHatay'da farklı bir lezzet: Kabak tatlısıen_US
dc.title.alternativeA different taste in Hatay: Pumpkin pieen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.relation.journalJotagsen_US
dc.contributor.departmentTurizm ve Otel İşletmeciliğien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issueSpecial issue 1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorGökçe, Fikret
dc.contributor.isteauthorKocabozdoğan, Kazım
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record