Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalım, Faruk Fırat
dc.contributor.authorDinç, Ahmet
dc.date.accessioned2019-07-14T12:57:54Z
dc.date.available2019-07-14T12:57:54Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationDınc, A. (2016). Elastik zemine oturan doğru ve daire eksenli çubukların tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi ile statik analizi (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/956
dc.description.abstractBu çalışmada, elastik zemine oturan doğru ve daire eksenli kirişlerin statik analizi teorik olarak incelenmiştir. Tabii burulmuş ve eğilmiş uzaysal çubukları idare eden denklemler Timoshenko çubuk teorisi kullanarak elde edilmiş ve elastik zemine oturan doğru ve daire eksenli çubuklar için tekrar yazılmıştır. Formülasyonda, eksenel ve kayma deformasyonu etkileri göz önüne alınmıştır. Çubuk malzemesi homojen, lineer elastik ve izotropik kabul edilmiştir. Skaler formdaki adi diferansiyel denklemler, problemin rijitlik matrisini kesin olarak hesaplamak için tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi ile sayısal olarak çözülmektedir. Elastik zemine oturan doğru ve daire eksenli kirişlerin statik analizi için çeşitli örnekler ele alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçların literatürdeki mevcut sonuçlarla uyum içinde olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, the static analysis of straight and circular rods on elastic foundation is theoretically investigated. The governing equations for naturally twisted and curved space rods obtained using Timoshenko beam theory are rewritten for straight and circular rods on elastic foundation. The axial and shear deformations are also taken into account in the formulation. The material of the rod is assumed to be homogeneous, linear elastic and isotropic. Ordinary differential equations in scalar form are solved numerically using the complementary functions method to calculate exactly the dynamic stiffness matrix of the problem. The static analysis of straight and circular rods on elastic foundation are analysed through various example. The results obtained in this study are found to be in a good agreement with those available in the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat mühendisliğien_US
dc.subjectCivil engineeringen_US
dc.subjectYapı mekaniğien_US
dc.subjectBuilding mechanicsen_US
dc.subjectElastik zeminen_US
dc.subjectElastic flooren_US
dc.titleElastik zemine oturan doğru ve daire eksenli çubukların tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi ile statik analizien_US
dc.title.alternativeThe static analysis of linear and circular rods on flexible ground using supplementary functions methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorÇalım, Faruk Fırat
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record