Show simple item record

dc.contributor.advisorErdiş, Ercan
dc.contributor.advisorMıstıkoğlu, Gülgün
dc.contributor.authorYıldız, Onur
dc.date.accessioned2019-07-16T13:17:28Z
dc.date.available2019-07-16T13:17:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYildiz, O. (2019). Çatı ve cephe kaplamalarında yüksekten düşmeyi etkileyen faktörlerin analizi (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/973
dc.description.abstractÇatı ve cephe kaplama sistemlerinin imalatı, sökümü ve onarımı sırasında oluşabilecek kaza risklerinin minimize edilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için, daha tasarım sürecinde; ön plana çıkan kaza tiplerinin ve nedenlerinin neler olduğunun sayısal verilerle analiz edilmesi ve alınabilecek önlemlerin neleri kapsaması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada, çatı ve cephe kaplaması imalatı sırasında yaşanan kaza sayılarının neden bu kadar fazla olduğunun tespiti ve alınan önlemlerin değerlendirilebilmesi için web tabanlı olarak oluşturulan bir anket hazırlanmıştır. Anketin örneklem kümesi inşaat firmalarında yönetici pozisyonunda çalışan 151 teknik elemandır. Anket sonuçları, literatür bulguları ile birlikte değerlendirilerek, inşaat firmaları özelinde mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi ve farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda firma özelinde yapılması gerekenler; iş hayatında gerek teknik konularda, gerekse iş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuata ve etik ilkelere uyma yönünde firmaya özgü "İş Yapma Kültürünü" oluşturmak, geliştirmek ve içselleştirmek; firma içinde potansiyel (gizli kalmış) "Dinamik ve Değişken Dış Çevre Faktörlerini" tespit etmek, gereken önlemleri almak, işin ayrıntılarının ve çevresel durumunun ortaya konduğu, çalışanların kişisel gereklilikleri ile iş/görev profillerinin ortaya çıkarıldığı "İş Analizi" çalışmalarını bir an önce başlatmak şeklinde özetlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is necessary to analyze the foreground of accidents and causes with numerical data to minimize the risk of accidents during the manufacturing, dismantling and repairing of roof and facade systems and in turn to take the necessary safety measures. Therefore, in this study, a web-based questionnaire was prepared to determine the reasons behind the accidents during roof and facade cladding and to evaluate the safety measures used. The sample set of the survey included 151 technical staff working in various management positions in construction firms. The results of the survey are evaluated together with the findings of literature, and it is aimed to take a snapshot of the current situation and increase the level of awareness especially for those working in the design and implementation phases. As a result of the study, company based actions are summarized as follows: create, develop and internalize specific "Business Culture" for the company to comply with the legislation and ethical principles in both technical matters and occupational health and safety issues in business life; identify potential (latent) "Dynamic and Variable External Environment Variants" within the firm; take required precautions as soon as possible and start "Job Analysis" where the details and the environmental status of the job and the personal requirements of the employees and the job/task profiles are revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİskenderun Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇatı ve Cephe Sistemlerien_US
dc.subjectKazaen_US
dc.subjectÇatı ve Cephe Kaplamasıen_US
dc.subjectİnşaaten_US
dc.subjectRoof and Facade Systemsen_US
dc.subjectAccidenten_US
dc.subjectRoof and Facade Claddingen_US
dc.titleÇatı ve cephe kaplamalarında yüksekten düşmeyi etkileyen faktörlerin analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the factors affecting falls in roof and facade systemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.isteauthorErdiş, Ercan
dc.relation.indexİndeks Bilgisi Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record