Show simple item record

dc.contributor.authorBilgiç, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorYağlı, Hüseyin
dc.contributor.authorKoç, Ali
dc.contributor.authorYapıcı, Ahmet
dc.date.accessioned2019-06-30T09:31:56Z
dc.date.available2019-06-30T09:31:56Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn2147-9364en_US
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15317/Scitech.2016116091en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/45en_US
dc.description.abstractOrganik Rankine çevrimlerinin güç tahmini için kullanılan simülasyon programlarında; sistem elamanlarının ideal yada ideale yakın olarak kabul edilen davranışlarının, gerçek davranışlarından farklı olmasından dolayı yüksek hata oranları ortaya çıkabilmektedir. Doğrusal davranışa sahip olmayan sistemlerde Yapay Sinir Ağları yöntemi ile yapılan tahminler gerçek sonuçlara daha yakın olabilmektedir. Bu çalışmada, deneysel bir organik Rankine çevrimlerinden alınan buharlaştırıcı atık ısı giriş-çıkış sıcaklıkları ile kütlesel debisi, soğuk akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları ile kütlesel debisi öznitelikleri kullanılarak ağ eğitilmiştir. 10 kW'lık organik Rankine çevrimi için eğitilen ağ ile güç tahmini yapılarak deneysel sonuçlar ve tahmin sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda yapay sinir ağlarından elde edilen tahmin değerleri, deneysel verilerle kıyaslanmış ve tahminin performansını gösteren korelasyon katsayısı 0.99124 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ağa farklı deney verilerinin girişi gerçekleştirilerek ağın tahmin başarısı kontrol edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the simulation programs that used to estimate the power of the organic Rankine cycle; high error rates may have occurred due to accepting ideal or near-ideal behaviour differ from the actual behaviour of system components. Predictions made via artificial neural networks may be more close to actual results in the system which is of non-linear behaviour. In this study, network was trained by evaporator waste heat input- output temperatures and mass flow rate, cooling fluid input- output temperatures and mass flow rate taken from an experimental organic Rankine cycle. The power prediction was made with trained network and then the experimental and prediction results of the 10 kW organic Rankine cycle was compared. At the end of the study, the values obtained from artificial neural network were compared with experimental data and correlation coefficient which shows performance of network has calculated to be 0.99124. The prediction success of network was also checked via performing different test data input to the network.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.15317/Scitech.2016116091en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrganik Rankine Çevrimien_US
dc.subjectYapay Sinir Ağlarıen_US
dc.subjectAtık Isıen_US
dc.subjectGüç Tahminien_US
dc.subjectOrganic Rankine Cycleen_US
dc.subjectArtificial Neural Networksen_US
dc.subjectWaste Heaten_US
dc.subjectPower Predictionen_US
dc.titleDeneysel bir organik Rankine çevriminde yapay sinir ağları (YSA) yardımıyla güç tahminien_US
dc.title.alternativePower prediction with artificial neural network in experimental organic Rankine cycleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorBilgiç, Hasan Hüseyin
dc.contributor.isteauthorYağlı, Hüseyin
dc.contributor.isteauthorKoç, Ali
dc.contributor.isteauthorYapıcı, Ahmet
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record